Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

 • Vitalijus Mitrofanovas – Savivaldybės meras (tarybos pirmininkas) ;
 • Martynas Nicius – Savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos žemės miškų ir urbanistikos komiteto narys;
 • Tomas Martinaitis  – Savivaldybės mero patarėjas;
 • Nijolė Mockuvienė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Zita Stanislauskienė – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė sporto klausimams;
 • Airida Čerpienė, – Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos socialinė darbuotoja.
 • Rimvydas Žilaitis – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ valdybos pirmininkas, atstovas (tarybos pirmininko pavaduotojas);
 • Gintautė Urbaitienė – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovė;
 • Greta Embavičiūtė – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovė;
 • Martynas Zaremba – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovas;
 • Vykinta Zeleckytė – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovė;
 • Erika Jonaitytė – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovė.

Akmenės rajono jaunimas atostogas leidžia aktyviai!

Ankstų spalio 30 – tos dienos rytą iš Akmenės rajono pajudėjo autobusiukas su 15 aktyvių jaunuolių. Kelionė nebuvo trumpa, bet jos tikslas pats Vilnius ir naujų žinių įsisavinimas. Pirmoji stotelė – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) biuras. Ten mus atostogas leidzia aktyviaipasitiko biure dirbantys žmonės ir pats Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas – Mantas Zakarka. Jis mus labiau supažindino su jaunimo politikos ir LiJOT struktūra. Taip pat praplėtė mūsų turimas žinias apie savanorystę ir pasidalino savo patirtimi joje. Mielai atsakinėjo į mums iškilusius klausimus. Organizacijos „EuroDesk Lietuva“ referentė – Agnė Graikšaitė nukėlė mus už Lietuvos ribų ir papasakojo apie įvairias galimybes jauniems žmonėms užsienyje. Labiausiai tai lietė jaunuosius žurnalistus, kurie laimėję konkursą gali vykti į stažuotę Briuselyje. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė – Gintarė Alaburdaitė labiau gilinosi į mažesnių jaunimo organizacijų veiklą Lietuvos regionuose. Įvardijo naują programą – Erasmus+, kuri greitu metu pakeis savo veiklą baigiančią kitą programą „Veiklus jaunimas“. Toliau sekė Jaunimo reikalų departamentas (JRD). Ten, susėdę aplink ovalų stalą, turėjome diskusiją su Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus Vyr. specialiste – Ramune Rinkūniene. Ji nuosekliai išdėstė JRD veiklą, siekius. Aptarėme atvirų jaunimo centrų/erdvių dabartinę padėtį ne tik visoje Lietuvoje, bet ir mūsų rajone. Mūsų kelionei jau einant į pabaigą dar apsilankėme Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas“ (JonAS) ir Jonavos jaunimo centre. Ten turėjome įdomų pokalbį su JonAS keliais nariais ir LiJOT valdybos pirmininke – Alina Batulevičiene. Pasidalinome strategijos rašymo ypatumais, rengiamų renginių organizavimu ir kita abiems organizacijoms svarbia informacija. Naujai įgytos žinios mūsų veiklai tikrai naudingos ir jos pravers ateityje!

Asistentų diena 2013

Spalio 9 dieną Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ (JAS)  ir partneriai Naujojoje Akmenėje surengė Savivaldos dieną, kurioje mokiniai galėjo susipažinti su įvairiomis profesijomis.

asistentu dienaTai tradicija tapęs renginys, kurios metu mokiniai iš įvairių rajono mokyklų turėjo galimybę vieną dieną pavaduoti įvairius Savivaldybės ir kitų įstaigų specialistus, pavyzdžiui, policininkus, gydytojus,  greitosios medicinos pagalbos darbuotojus, darželio auklėtojus, Savivaldybės merą, Administracijos direktorių. Mokiniams ši diena labai patinka, nes jie įgauna naujos patirties, sužino daug naujų dalykų. Savivaldybės ir kitų įstaigų darbuotojai taip pat maloniai ir šiltai priima asistentus,supažindina su savo darbu.

Džiaugiuosi,kad ši diena egzistuoja ir tikiuosi, kad tradicija išliks.

Vasaros forumas 2013

2013 09- 14-15 dieną vykęs „Vasaros forumas“, kurį organizavo Akmenės Rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo Apskritasis Stalas“ buvo sklandus bei linksmas . Šis Akmenės rajono jaunimo renginys, kurį rėmė Jaunimo reikalų departamentas, buvo įgyvendintas Virvytės stovyklavietėje. Organizacijų atstovai į poilsiavietę atvyko vasaros forumasdvyliktą valandą. Atsiėmę „dalyvio“ korteles bei įsikūrę kambariuose jaunuoliai atidarė „Vasaros forumą“ susipažinimo žaidimais.Po įvairių žaidimų , kurie leido organizacijų atstovams labiau pažinti vienas kitą, susirinkęs jaunimas būrėsi salėje, kurioje „Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos“ (LiJOT) atstovas buvo pasirengęs supažindinti dalyvius su Lietuvos jaunimo politika. „LiJOT“ atstovas Vygantas pasidalinęs savo jaunimo politikos žiniomis taip pat buvo paruošęs darbą grupėse bei diskusijas kurios leido susirinkusiesiems labiau įsigilinti į jo pasakotą temą.Pabaigę diskusijas „Vasaros forumo“ dalyviai buvo įtraukti į „Jaunimo Apskritojo Stalo“ organizuojąmą žaidimą,kurio tikslas buvo naudojantis įvairiomis medžiagomis sugalvoti būdą kaip išsaugoti kiaušinį,kuris turės būti išmestas iš tam tikro aukščio.Organizacijų atstovai pasiskirstę į komandas sugalvojo išradingiausių būdų kaip išsaugoti sąvąjį kiaušinį.Po šio smagaus bei įtampos kupino žaidimo dalyvių laukė vakarienė bei filmų vakaras.Antrąją dieną renginio dalyvių laukė „Netradicinės sportinės varžybos“, kurių tikslas buvo prabudinti bei duoti progą jaunimui dar labiau susibičiuliauti.Po įdomiausių komandinių rungčių dalyviai susikrovė daiktus bei papietavę rinkosi į pagrindinę aikštelę bendrai nuotraukai ir aptarimui.Pasidalinę smagiais įspūdžiais bei galiausiai sulaukę autobuso „Vasaros forumo“ dalyviai išvyko namo.Šis renginys suteikė progą Akmenės rajono jaunimui susibičiuliauti,sužinoti daugiau apie įvairias rajono jaunimo organizacijas bei Lietuvos jaunimo politiką.