Stovykla – “Pažink Profesiją”

Neišvengiamai artėjanti vasara žadina ne tik džiugias emocijas, bet ir verčia tėvus spręsti galvosūkį, kokiomis pramogomis ir veiklomis atostogų metu užimti savo vaikus. Išradingumo nestokojantys vasaros stovyklų organizatoriai siūlo galybę būdų, kaip vaikų laisvalaikį nuspalvinti turiningais užsiėmimais ir neblėstančiais įspūdžiais.stovyklos plakatas
Lietuvoje šiais metais ryškių vasaros atostogų gali tikėtis įvairiausių pomėgių turintys vaikai  – sukarintose, išgyvenimo, turistinėse, sportinėse, šokių, dainavimo, užsienio kalbų, tarptautinėse, kino, lyderystės ugdymo, kūrybinėse, sveikatingumo, grožio ir kitokiose stovyklose. Kyla klausimas, kaip išsirinkti?
Vilniaus Gedimino technikos universiteto karjeros specialistai rekomenduoja 15 – 18 metų jaunuoliams rinktis stovyklos pobūdį skatinantį susivokti profesijų įvairovėje, pažinti save, „pasimatuojant“ studentišką gyvenimą.

Continue Reading →

Jaunimo reikalų tarybos posėdyje aptarti Savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos rezultatai

Šių metų balandžio 10 d. įvyko Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame aptarti Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektų finansavimo konkurso rezultatai.

jrtKonkursui buvo pateiktos 24 paraiškos. Paremta 17 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jaunimo neformalių grupių projektų, skatinančių jaunimo saviraišką, ugdančių pilietiškumą. Projektai sudarys galimybę įtraukti jaunus žmones į turiningas veiklas  šiuolaikiškomis darbo formomis: bus rengiamos skautų, ateitininkų, tradicinių liaudies amatų stovyklos, vyks jaunimo susitikimai, kuriuose aptariamos jaunimui svarbios temos, paminimos aktualios mūsų valstybei datos, kuriamos lyderių mokyklos, organizuojamas graffiti mėgėjų pleneras ir t. .

Posėdyje jaunimo reikalų tarybos nariai – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ deleguoti atstovai pastebėjo, kad šiai programai skiriamos lėšos – 10,0 tūkstančių litų – yra per maža suma didesnėms ir įvairesnėms jaunimo idėjoms įgyvendinti.

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas atkreipė dėmesį į kai kurių pateiktų paraiškų nepakankamą kokybę, džiaugėsi numatomomis jaunimo iniciatyvomis, ypač įvertino jaunimo organizacijų ir grupių vadovus, kurie dirba su jaunimu pasiaukojančiai ir nuosekliai.

Taip pat meras dalinosi įspūdžiais apie jaunimui skirtą konferenciją, vykusią Seime balandžio 3 d., kurioje buvo kalbama apie vietos savivaldos ir jaunimo bei jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Informacija apie Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektų finansavimo konkurso rezultatus skelbiama Savivaldybės tinklalapyje adresu: www.akmene.lt  (skyrelis ,,Jaunimas“).

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas konferencijoje Seime kalbėjo apie vietos savivaldos bendradarbiavimą su jaunimu

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose balandžio 3 dieną vyko viena didžiausių šiais metais jaunimui skirtų konferencijų „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su vietos savivalda“, kurią organizavo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija.

Akmenes meras LRS seimeDiskutuoti šia tema susirinko daugiau kaip 200 ministerijų, savivaldybių, mokslo, verslo ir jaunimo organizacijų atstovų.

Apie tai, ko tikisi jaunimo nevyriausybinės organizacijos ir valstybės institucijos vienos iš kitų ir kaip jos gali viena kitai padėti, kalbėjo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Gintaras Klimavičius, Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, Mykolo Romerio universiteto docentai dr. Andrius Stasiukynas, Mantas Biliešis, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Ilja Malkin.

Šioje konferencijoje Savivaldybės ir rajono jaunimo bendradarbiavimo patirtimi dalinosi Akmenės rajono savivaldybės meras, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Vitalijus Mitrofanovas. Jis pabrėžė, kad efektyvus įrankis bendradarbiauti ir jauniems žmonėms tiesiogiai dalyvauti vietos sprendimų priėmimuose yra Jaunimo reikalų taryba,  kad geriau būtų užtikrinamos jaunimo teisės ir jaunimo problemos vietose dar rezultatyviau būtų sprendžiamos, jei vietos savivaldos rinkimuose galėtų balsuoti jauni žmonės nuo 16 metų, nes tokiu atveju padidėtų vietos valdžios atsakomybė, kuriant palankesnę aplinką jauniems žmonėms, didėtų jaunų žmonių aktyvumas, dalyvavimo svarstant jiems aktualius klausimus poreikis. Taip pat meras  pateikė pasiūlymų dėl jaunimo verslumo skatinimo, reikalingų specialistų pritraukimo dirbti į regionus – šiuo atžvilgiu teisinės bazės tobulinimo būtinybės, taip pat pasidžiaugė gražiais bendradarbiavimo su jaunimu pavyzdžiais.

Akmenės rajono savivaldybei konferencijoje atstovavo mero patarėjas Tomas Martinaitis, Žemaitijos skautų organizacijos Ventos gimnazijos šv. Pranciškaus draugovės narės Rūta Brazlauskaitė ir Gabrielė Žymančiūtė, Akmenės JAS savanoris Algirdas Žiedas ir šių eilučių autorė.

Bridge it! – kvietimas dalyvauti tarptautiniame projekte

Siūlome aktyviam ir kūrybiškam jaunimui dalyvauti tarptautiniame projekte Bridge it!
Tai puiki galimybė realizuoti save bei įgyvendinti savo idėjas!
Daugiau informacijos oficialiame puslapyje: www.bridgeit.eu
Trumpai apie projektą:
Bridge it! Tai įgalinimo programa jaunimui (18-28 m.) iš Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Šiaurės-Vakarų Rusijos, jungianti skirtingus žmones bei skatinanti domėjimąsi Baltijos regionu. Šį programa paremta neformalaus ugdymo metodais, skatinančiais kritinio mąstymo, įvairovės supratimo bei tolerancijos ugdymą. Programa inicijuoja jaunimo pilietinės veiklos vystymą bei kuria erdvę iniciatyvų įgyvendinimui.

Bridge it saitoBridge it! – tai 6 mėnesių projektas, kurio metu vyksta įvadiniai seminarai, projekto partnerių susitikimai, projekto darbų įgyvendinimas bei jų vertinimo seminarai.
Šių metų Bridge it! įvadinių seminarų temos:
–          “Migracija: tam, kad gyventum, ar tam, kad išvyktum”
–          “Ekologija, kaip gyvenimo būdas”

Siųsti savo paraišką galite
čia: 
https://docs.google.com/forms/d/1hb57Q3lPkbf7o_jWV8kDkHGtNZiEtlw8eMNWZyfziWA/viewform

Registracija vyksta iki 2014 m. gegužės 20d.

Lietuvos jaunimas sieks madingai „perrengti” rinkimus

Šiemet rinkimai Lietuvoje bus spalvingesni ir madingesni nei visuomet. To sieks Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) vykdydama informacinę pilietiškumo skatinimo kampaniją „Man ne dzin”. Jos metu jaunimas bus kviečiamas aktyviai dalyvauti gegužę vyksiančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose.

mannedzin„Jau dvidešimt metų Lietuvoje rinkimai „rengiasi” nuobodžiai ir pilkai. Balsavimo erdvė jaunam žmogui – nuobodi ir neįkvepianti, jis paprasčiausiai nenori ten būti. Sieksime tai pakeisti, rinkimams suteikti bent šiek tiek spalvų ir taip į balsavimo vietas gegužės mėnesį pritraukti daugiau jaunų žmonių”, − sako Mantas Zakarka, LiJOT Prezidentas.

Jo teigimu, Lietuvoje piliečiai iki trisdešimties metų retai naudojasi balsavimo teise. Praėjusiuose rinkimuose savo valią išreiškė mažiau nei penktadalis jaunų šalies piliečių.

„Naivu tikėtis, kad jauni žmonės, anksčiau nedalyvavę rinkimuose, tiesiog nuspręs šį kartą juose sudalyvauti. Reikia sukurti daugiau priežasčių jiems ateiti. Viena iš jų gali būti įdomi, kūrybiška, nestandartinė balsavimo erdvė ar jos akcentai. Šiemet pabandysime į rinkimus įvesti bent vieną naują akcentą – dizainerių sukurtas balsavimo kabinų užuolaidas. Tai bus pirmas mažas žingsnis siekiant padaryti patrauklias rinkimų apygardas jaunimui “, – sako M. Zakarka.

Continue Reading →