6 Vyriausybės žingsniai, jei britai pasitrauktų iš Europos Sąjungos be sutarties

Ruošiantis galimam Jungtinės Karalystės
pasitraukimui iš Europos Sąjungos be išstojimo sutarties, Vyriausybė
pritarė teisės aktų pakeitimams, kad būtų užtikrintos nepertraukiamos ir
kiek galima žmogui palankesnės iki šiol Jungtinėje Karalystėje dirbusių
Lietuvos piliečių ar Lietuvoje įsikūrusių britų socialinės garantijos.

Lietuvos piliečiams, kurie dirbo Jungtinėje Karalystėje ir norės grįžti į Lietuvą

Ligos, motinystės ir nedarbo stažo skaičiavimas. Ligos
ir motinystės bei nedarbo socialinio draudimo stažas asmenims, kurie jį
įgijo Jungtinėje Karalystėje iki „Brexit“, bus įskaitomas nustatant
teisę į minėtas išmoka Lietuvoje ir Londonui pasitraukus iš Europos
Sąjungos be išstojimo sutarties.

Tai reiškia, kad lietuviams, dirbusiems
Jungtinėje Karalystėje iki „Brexit“ ir grįžusiems į Lietuvą, ligos ir
motinystės bei nedarbo socialinio draudimo stažas bus įskaitomas tokia
pačia tvarka, kaip buvo įskaitomas iki šiol.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad išmokų
dydis ir mokėjimo trukmė bus nustatomi pagal Lietuvos nacionalinius
teisės aktus. Bus vertinamos tik Lietuvoje sumokėtos socialinio draudimo
įmokos.

Pavyzdys:
Jei Lietuvos pilietis po „Brexit“ grįš į Lietuvą, įsidarbins ir po tam
tikro laiko susirgs arba išeis nėštumo ar gimdymo atostogų, tačiau
Lietuvoje reikalingo stažo neturės, bus vertinamas ir tas dvejų metų
laikotarpis, kai asmuo dirbo Jungtinėje Karalystėje iki „Brexit“.

Tarkime, žmogus,
grįžęs į Lietuvą, dirba nuo 2019 m. balandžio 1 dienos, suserga gegužės
mėnesį. Skiriant išmokas bus vertinamas dvejų metų laikotarpis (nuo
2017 m. kovo iki 2018 m. kovo). Jei asmuo tuo metu legaliai dirbo
Jungtinėje Karalystėje ir ten įgijo stažą, tai ir stažas iki „Brexit“
jam bus įskaitytas.

 • Pensijų stažo skaičiavimas.
  Iki „Brexit“ Jungtinėje Karalystėje įgytas pensijų socialinio draudimo
  stažas įskaitomas koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Tai užtikrintų, kad
nustatant teisę į pensiją bus atsižvelgta į Jungtinėje Karalystėje iki
„Brexit“ įgytą stažą ir asmuo nepraras įgytų teisių į pensiją. Tokia
nuostata ypač aktuali Lietuvos piliečiams, kurie gana ilgą laiką dirbo
Jungtinėje Karalystėje ir nesudėjus draudimo laikotarpių gali neįgyti
teisės į socialinio draudimo pensiją Lietuvoje.

Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie dirbs Lietuvoje po „Brexit“

 • Atleidimas nuo socialinio draudimo įmokų.
  Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie iki „Brexit“ buvo komandiruoti
  Lietuvą ir kurie pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų
  koordinavimo reglamentus buvo atleisti nuo socialinio draudimo įmokų
  mokėjimą Lietuvoje, nes komandiruotės metu liko apdrausti Jungtinėje
  Karalystėje, Lietuvoje nebus skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
  iki nustatyto komandiruotės termino pabaigos ir taip bus užtikrinti
  Jungtinės Karalystės piliečių teisėti lūkesčiai.

Pavyzdys:
Jei Jungtinės Karalystės pilietis buvo komandiruotas į Lietuvą nuo 2018
m. kovo iki 2019 m. lapkričio pabaigos ir jam buvo nustatyta Jungtinės
Karalystės taikytina teisė socialinės apsaugos srityje, Jungtinei
Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos be išstojimo sutarties minėtas
Jungtinės Karalystės pilietis galės nemokėti socialinio draudimo įmokų
Lietuvoje iki komandiruotės termino pabaigos, tai yra iki 2019 m.
lapkričio mėn.

 • Neįgaliųjų socialinės integracijos paslaugos. Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimų nariai, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje, turi teisę pasinaudoti Lietuvoje veikiančia neįgaliųjų socialinės integracijos sistema, kurią sudaro medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių lygio ir specialiųjų poreikių nustatymas, tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas specialiesiems poreikiams tenkinti bei užtikrinama teisė gauti šalpos išmokas.
 • Išmokos vaikams. Pritarta nustatyti teisę Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir kurie Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 3 mėnesius, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ES piliečiams ir jų šeimos nariams gauti išmokas vaikams (vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir vienkartinė išmoka nėščiai moteriai), laidojimo pašalpą ir piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams.
 • Kitos išmokos. Taip pat siūloma nustatyti, kad minėtos išmokos, kurios mokamos periodiškai ir buvo paskirtos Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, gyvenantiems Lietuvoje, iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos būtų mokamos atitinkamų Lietuvos įstatymų nustatytomis sąlygomis iki teisės į minėtas išmokas pabaigos.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija