Akmenės rajono jaunimas atostogas leidžia aktyviai!

Ankstų spalio 30 – tos dienos rytą iš Akmenės rajono pajudėjo autobusiukas su 15 aktyvių jaunuolių. Kelionė nebuvo trumpa, bet jos tikslas pats Vilnius ir naujų žinių įsisavinimas. Pirmoji stotelė – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) biuras. Ten mus atostogas leidzia aktyviaipasitiko biure dirbantys žmonės ir pats Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentas – Mantas Zakarka. Jis mus labiau supažindino su jaunimo politikos ir LiJOT struktūra. Taip pat praplėtė mūsų turimas žinias apie savanorystę ir pasidalino savo patirtimi joje. Mielai atsakinėjo į mums iškilusius klausimus. Organizacijos „EuroDesk Lietuva“ referentė – Agnė Graikšaitė nukėlė mus už Lietuvos ribų ir papasakojo apie įvairias galimybes jauniems žmonėms užsienyje. Labiausiai tai lietė jaunuosius žurnalistus, kurie laimėję konkursą gali vykti į stažuotę Briuselyje. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė – Gintarė Alaburdaitė labiau gilinosi į mažesnių jaunimo organizacijų veiklą Lietuvos regionuose. Įvardijo naują programą – Erasmus+, kuri greitu metu pakeis savo veiklą baigiančią kitą programą „Veiklus jaunimas“. Toliau sekė Jaunimo reikalų departamentas (JRD). Ten, susėdę aplink ovalų stalą, turėjome diskusiją su Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus Vyr. specialiste – Ramune Rinkūniene. Ji nuosekliai išdėstė JRD veiklą, siekius. Aptarėme atvirų jaunimo centrų/erdvių dabartinę padėtį ne tik visoje Lietuvoje, bet ir mūsų rajone. Mūsų kelionei jau einant į pabaigą dar apsilankėme Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas“ (JonAS) ir Jonavos jaunimo centre. Ten turėjome įdomų pokalbį su JonAS keliais nariais ir LiJOT valdybos pirmininke – Alina Batulevičiene. Pasidalinome strategijos rašymo ypatumais, rengiamų renginių organizavimu ir kita abiems organizacijoms svarbia informacija. Naujai įgytos žinios mūsų veiklai tikrai naudingos ir jos pravers ateityje!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *