Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas konferencijoje Seime kalbėjo apie vietos savivaldos bendradarbiavimą su jaunimu

Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose balandžio 3 dieną vyko viena didžiausių šiais metais jaunimui skirtų konferencijų „Jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su vietos savivalda“, kurią organizavo Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija.

Akmenes meras LRS seimeDiskutuoti šia tema susirinko daugiau kaip 200 ministerijų, savivaldybių, mokslo, verslo ir jaunimo organizacijų atstovų.

Apie tai, ko tikisi jaunimo nevyriausybinės organizacijos ir valstybės institucijos vienos iš kitų ir kaip jos gali viena kitai padėti, kalbėjo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Gintaras Klimavičius, Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, Mykolo Romerio universiteto docentai dr. Andrius Stasiukynas, Mantas Biliešis, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Ilja Malkin.

Šioje konferencijoje Savivaldybės ir rajono jaunimo bendradarbiavimo patirtimi dalinosi Akmenės rajono savivaldybės meras, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Vitalijus Mitrofanovas. Jis pabrėžė, kad efektyvus įrankis bendradarbiauti ir jauniems žmonėms tiesiogiai dalyvauti vietos sprendimų priėmimuose yra Jaunimo reikalų taryba,  kad geriau būtų užtikrinamos jaunimo teisės ir jaunimo problemos vietose dar rezultatyviau būtų sprendžiamos, jei vietos savivaldos rinkimuose galėtų balsuoti jauni žmonės nuo 16 metų, nes tokiu atveju padidėtų vietos valdžios atsakomybė, kuriant palankesnę aplinką jauniems žmonėms, didėtų jaunų žmonių aktyvumas, dalyvavimo svarstant jiems aktualius klausimus poreikis. Taip pat meras  pateikė pasiūlymų dėl jaunimo verslumo skatinimo, reikalingų specialistų pritraukimo dirbti į regionus – šiuo atžvilgiu teisinės bazės tobulinimo būtinybės, taip pat pasidžiaugė gražiais bendradarbiavimo su jaunimu pavyzdžiais.

Akmenės rajono savivaldybei konferencijoje atstovavo mero patarėjas Tomas Martinaitis, Žemaitijos skautų organizacijos Ventos gimnazijos šv. Pranciškaus draugovės narės Rūta Brazlauskaitė ir Gabrielė Žymančiūtė, Akmenės JAS savanoris Algirdas Žiedas ir šių eilučių autorė.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *