Medijų ir informacinio raštingumo projektų apdovanojimai

Europos medijų ir informacinio raštingumo savaitės proga Europos Komisija skelbia konkursą labiausiai įkvepiantiems ir didžiausio pokyčio pasiekusiems medijų ir informacinio raštingumo projektams. 7 geriausi projektai bus pakviesti į Briuselį varžytis dėl pagrindinių apdovanojimų Europos medijų ir informacinio raštingumo savaitės konferencijoje. Visos išlaidos konkurso finalistams bus kompensuojamos.

Dalyvauti gali visos Europos organizacijos ar pavieniai asmenys. Nėra reikalavimų projekto ilgiui, veikloms ar apimčiai, tačiau svarbu, kad projektas būtų įgyvendintas ne ankščiau nei 2017 m. sausio 1 d.

Teikti paraiškas galima iki 2019 m. vasario 27 d. 

Daugiau informacijos rasi čia.

Trečiąkart vyksiantis diskusijų festivalis „Būtent!“ skelbia temų bei veiklų atranką

Rugsėjo 6–7 dienomis Birštone vyksiantis trečiasis diskusijų
festivalis „Būtent!“ ir šiemet ragina visuomenę prisidėti kuriant
renginio programą. Iki kovo 31 dienos pristatykite savo idėją,
išsakykite poziciją ar iškelkite diskusinių klausimų! Šiemet, kaip ir
pernai, organizacijų, įmonių bei privačių asmenų pasiūlytos temos
sudarys trečdalį renginio programos.

2017 m. pirmą kartą į Birštoną diskusijoms pakvietęs renginys – tai
visuomeniškų piliečių, verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų ir
politikos atstovų susitikimas, kuriame pirmaisiais metais susirinko
trys, o antraisiais – beveik šeši tūkstančiai dalyvių.

Atviras kvietimas prisidėti formuojant festivalio programą bei
siūlant veiklas padeda siekti vieno svarbiausių renginio tikslų –
pasiūlyti platformą skirtingų požiūrių ir interesų asmenims ar
organizacijoms išsakyti savo nuomonę, iškelti jų manymu svarbią temą.
Pagrindinę
festivalio diskusijų programą renginyje papildo įvairios veiklos. Dalį
jų šiemet organizatoriai planuoja atrinkti taip pat konkurso būdu.

Idėjas, temas bei veiklas asmenys ir organizacijos iki kovo 31 d.
kviečiami siūlyti svetainėje www.diskusijufestivalis.lt. Temų ir veiklų
atrankos rezultatus organizatoriai paskelbs iki gegužės 2 dienos.

Dalyvavusieji renginį vertina 4.8 iš 5!

Pernai lankytojų prašėme įvertinti, kiek tikėtina, kad jie
rekomenduotų renginį draugams ar pažįstamiems. Penkiabalėje sistemoje
šis įvertinimas siekia 4.8, tai džiugina ir įkvepia nesustoti vystant
renginį toliau. Akivaizdu, kad svarbiais Lietuvai ir jos ateičiai
klausimais galime kalbėtis ir susikalbėti, kad pavyko sukurti erdvę,
kurioje jaukiai jaučiasi ir idėjomis dalinasi įvairiausių sričių
atstovai.

Ko šiemet gali tikėtis lankytojai

Kaip ir ankstesniais metais, diskusijų festivalio lankytojų Birštone
lauks daugiau nei 70 valandų turiningų diskusijų ir renginių, daugybė
įdomių susitikimų, betarpiškų pokalbių, o šeimoms ir patiems mažiausiems
dalyviams bus rengiama speciali programa. Festivalio lankytojai galės
ne tik klausytis, įsitraukti į diskusijas, bet ir patogiai, gerai bei
prasmingai praleisti laiką.

Šis festivalis – tai Lietuvoje puoselėjama atvira diskusijų erdvė,
kuri prisideda prie demokratiškos, vieningos bei pažangios visuomenės
kūrimo, ugdo diskusijų, įsiklausymo kultūrą ir toleranciją kitai
nuomonei bei požiūriui. Aukšta diskusijų kultūra padeda visuomenei
susitarti dėl valstybės raidos prioritetų ir lemia geresnę priimamų
sprendimų kokybę.

Diskusijų festivalių tradicijos

Diskusijų ir demokratijos festivaliai – jau įsitvirtinusi tradicija
Europoje, kurios pradininkė – Švedija. Čia vykstantis diskusijų forumas
„Almedalen“ kasmet pritraukia apie 30 tūkst. lankytojų. Idėja sėkmingai
vystoma ir Danijoje, Suomijoje, kitose Skandinavijos ir Baltijos šalyse.
Šiemet Europoje vyks devyni demokratijos festivaliai – tarp jų ir
lietuviškasis „Būtent!“. Visus juos jungia demokratijos festivalių
platforma (Democracy festival Platform), skirta dalintis patirtimi ir
gerąja praktika tarpusavyje, skatinti demokratijos ir diskusijų kultūrą
palaikančias iniciatyvas kitose šalyse. Jauniausias demokratijos
festivalių platformos narys – pernai pirmą kartą Belgijoje
suorganizuotas demokratijos festivalis.
Visiems atvirą ir nemokamą
diskusijų festivalį „Būtent!“ inicijuoja viešoji įstaiga „Visos idėjos“,
organizuoja Birštono savivaldybė, Britų taryba, Šiaurės ministrų
tarybos biuras Lietuvoje ir bankas „Swedbank“.

Konferencija „Youth.Info: Future Youth Information Toolbox“

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems“ su 8 tarptautiniais partneriais Lietuvoje ir Europoje įgyvendina projektą „Youth.Info: Future Youth Information Toolbox“, skirtą pagerinti jaunimo informavimo paslaugų kokybę ir jų pasiekiamumą vietos lygmeniu, sukuriant ir taikant jaunam žmogui priimtinus metodus. Šie metodai grindžiami įrodymais ir ateities jaunimo informaciniais poreikiais, atsižvelgiant tiek į jaunimo bendraamžių, tiek ir į jaunimo informavimo darbuotojų patirtis.

Projekto metu atliktas jaunimo informacinių poreikių bei šių paslaugų poveikio tyrimas, pasitelktas ateities prognozavimo metodą ir sukurti 3 metodiniai įrankiai, skirti informacinių veiklų organizavimui.

Laikas tau susipažinti su šio projekto rezultatais ir jaunimo informavimo sritimi!

Kas? Tai dviejų dienų tarptautinė konferencija „Youth.Info: Future Youth Information Toolbox“

Kada?

Geriausia ever pamokų diena

Pamoka, iš kurios nesinorės pabėgti! Pamiršk nuobodų diktantą ar nesibaigiančius konspektus – šią dieną atsiminsi be jokių špargalkių! Viena diena. Viena vieta. Įkvepiančios asmenybės iš Lietuvos ir pasaulio. Motyvuojančios ir įkvepiančios tobulėti patirtys. Unikalūs požiūriai ir netradiciniai mokymo sprendimai. Mokslo naujienos, ranka pasiekiamos ateities profesijos ir karjeros perspektyvos.

Griebk mokytoją už parankės, nes renginyje „Geriausia ever pamokų diena“ ką veikti turės visi. Mokinius stebins visas spektras nepamirštamų pamokų ir mokytojų. O mokytojai turės galimybę susitikti su Helsinkio universiteto profesoriumi, kuris prisidėjo prie Suomijos švietimo sistemos kūrimo ir plėtojimo įvairiomis formomis.

Renginys vyks 2019 m. kovo 20 d. Žalgirio arenoje. Renginys nemokamas, būtina registracija.

Daugiau informacijos rasi čia.

Kviečiame jungtis prie regioninių konsultantų tinklo!

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra plečia regioninių konsultantų tinklą ir kviečia prie jo jungtis veiklius žmones.

Kas yra regioniniai konsultantai?

Tai jaunimo darbuotojai, organizacijų
lyderiai ar kiti asmenys, savanoriškais pagrindais teikiantys
konsultacijas individualiems asmenims, jaunimo grupėms, bendruomenėms,
įvairaus tipo organizacijoms „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos
solidarumo korpuso“ projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais visoje
Lietuvoje.

Ką veikia regioniniai konsultantai?

Pagrindinis konsultantų tinklo uždavinys – jaunų žmonių bei su jaunimu dirbančių organizacijų konsultavimas klausimais, susijusiais su idėjų kūrimu, paraiškų rengimu ir projektų įgyvendinimu.

Kiti uždaviniai:

 • „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso“ programų viešinimas (tiek įsitraukiant į JTBA organizuojamus renginius, tiek patiems juos organizuojant);
 • pagalba JTBA stengiantis pasiekti neaktyvius Lietuvos regionus ir jaunus žmones turinčius mažiau galimybių;
 • „Erasmus+“ jaunimo srities ir „Europos solidarumo korpuso” programų bei Tinklo atstovavimas;
 • pagalba kitose JTBA veiklose pagal poreikį ir konsultanto kompetencijas.

Ko reikia norint tapti regioniniu konsultantu?

Nauji nariai atrenkami vertinant jų
turimas kompetencijas, darbo su įvairaus profilio organizacijomis bei
jaunais žmonėmis patirtį, ES programų – „Erasmus+“ bei „Europos
solidarumo korpusas“ – išmanymą.

Bendrieji reikalavimai kandidatams:

 • ne jaunesni nei 18 metų amžiaus;
 • yra susipažinę su „Erasmus+“ jaunimo sritimi ir „Europos solidarumo korpusu“;
 • turi patirties su „Erasmus+“ jaunimo srities bei „Europos solidarumo korpuso“ projektais;
 • turi darbo su jaunais žmonėmis bei organizacijoms, paremto neformaliojo ugdymo principais, patirties;
 • išmano savanorystės specifiką, turi patirties tarpkultūrinio bendradarbiavimo, solidarumo skatinimo bendruomenėse temomis;
 • yra susipažinę su „Youthpass“;
 • išmano darbo su jaunais žmonėmis, jų grupėmis specifiką.

Papildomi reikalavimai (neprivaloma):

 • moka anglų kalbą (bent B2 lygiu);
 • išmano jauno žmogaus poreikius, jaunimo politikos situaciją, jaunimo
  veiklas, jų specifiką bei problematiką Lietuvoje ir Europoje;
 • geba teikti pirmąją medicinos pagalbą;
 • geba dirbti su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, valdyti neįprastas ir konfliktines situacijas;

Išlaidų kompensavimas

Konsultanto veikla savanoriška.
Konsultantui gali būti kompensuojamos su jo veiklos vykdymu susijusios
kelionės ir priemonių įsigijimo išlaidos. Šios išlaidos kompensuojamos
pagal JTBA nustatytą tvarką, konsultantui pateikus visus reikiamus
kelionę ar kitas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Susidomėjusius kviečiame pildyti šią formą docx > ir siųsti paštu aiste@jtba.lt iki kovo 1 dienos.

Nuo kovo 12 dienos bus vykdomi pokalbiai su kandidatais.

Kovo 29 dieną bus skelbiamas galutinis JTBA konsultantų sąrašas.

Jei lieka neatsakytų klausimų – kreipkitės į Aistę (8 5) 250 7440; aiste@jtba.lt.

Miesto minimalisčių istorijos

Sausio 1 d. sau pažadėjai, kad 2019 m. būsi draugiškesnis aplinkai? Pradėsi rūšiuoti, nustosi naudoti plastikinius maišelius, o paprastą dantų šepetėlį pakeisi į bambukinį? Kad pažadai sau nepasimirštų ir taptų realybe, ateik pasiklausyti miesto minimalisčių Lauros ir Miglės asmeninių (ne)sėkmės istorijų apie aplinkai draugišką ir minimalistinį gyvenimą mieste:

 • Kaip kompostuoti 50 kv. m. Vilniaus senamiesčio bute?
 • Kaip sumažinti savo spintą iki 33 drabužių?
 • Kaip atsisakyti plastikinių šiaudelių ir vienkartinių produktų?
 • Kaip sukurti sveiką harmoniją tarp savo poreikių ir gamtos?

Renginys vyks vasario 23 d. 18:00 knygyne VAGA, prekybos centre Ozas. Renginys nemokamas! 

Daugiau informacijos rasi čia.

Tarptautiniai jaunimo mainai Ispanijoje

Ieškoma 10 dalyvių į tarptautinius jaunimo mainus, kurie vyks Ispanijoje 2019 m. liepos 20–28 d. Projektas„Revitalizing Cultures“ yra tau, jei tau nusibodo kasdienybė apsupta socialinių tinklų ir puošnių vakarėlių. Pasiruošk atrasti ryšį su gamta ir kultūra iš naujo!

Projekte „Revitalizing Cultures“ dalyvaus 3 šalys:Lietuva, Ispanija, Vokietija. Dalyvauti gali, jei tau 20–28 m. Kelionės išlaidos kompensuojamos iki 360 Eur. Gyvenimas, maitinimas bei projekto veiklos –nemokamos. 

Daugiau informacijos rasi čia.

Registruokis čia iki 2019 m. kovo 2 d.

Kaip tyrimai atrodo šiandien?

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 2018-2021 m. įgyvendina Europos
socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime
stiprinimas“, kurio startas – savarankiškos, nesudėtingos tiriamosios
veiklos įgyvendinimo mokymai!

Projekto metu kuriami 4 pažangaus viešojo valdymo problemų sprendimų
pasiūlymai, kartu siekiama didinti LiJOT dalyvavimą viešajame valdyme,
stiprinti šį procesą bei užtikrinti organizacijos atstovavimo aktyvumą
ir kokybę. Šiuo metu vykdomas projektas padeda stiprinti LiJOT Narių ir
stebėtojų kompetencijas advokacijos, komunikacijos, tiriamosios veiklos
srityse. Projekto tęstinės veiklos leis užtikrinti nuolatinį narių
stiprinimą ir kokybišką jaunimo politikos sisteminių problemų sprendimą –
teigia LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas.

Šį savaitgalį įvyko pirmieji projekto mokymai, kurie skirti
susipažinti su praktine bei teorine tyrimų veikla, gerųjų bei blogųjų
atvejų pavyzdžiais, išvadų, strateginių siūlymų bei rekomendacijų
formulavimu.

Mokymuose dalyvavusi Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstovė K.
Rekštytė teigė, kad tai puiki proga bei prieiga visoms organizacijoms
tobulinti savo žinias ir resursus kaip kuo kokybiškiau atlikti tyrimus.
„Šie mokymai yra galimybė sužinoti kaip pasitikrinti dalykus, kuriuos
mes darome. Vykdomi tyrimai padėtų mums išsiaiškinti, kas yra
pagrindiniai komponentai, kuriuos mes turėtume labiau akcentuoti, norint
organizacijos narius pilnai įtraukti į veiklą bei organizacijos
gyvenimo būdą“ – teigia Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ atstovas E.
Danyla.

Organizacijų atstovų dar laukia daugiau mokymų susijusių su tiriamąja
veikla, komunikacija, lobizmu bei advokacija, o norėdami sužinoti
daugiau informacijos, pasiūlyti savo idėjas ar prisidėti prie projekto
veiklų, galite kreiptis į LiJOT biuro administratorę Gabrielę Dabulskytę
el. paštu lijot@lijot.lt arba tel. 8 5 279 1014.

Organizacijų atstovų dar laukia daugiau mokymų susijusių su tiriamąja veikla, komunikacija, lobizmu bei advokacija, o norėdami sužinoti daugiau informacijos, pasiūlyti savo idėjas ar prisidėti prie projekto veiklų, galite kreiptis į LiJOT biuro administratorę Gabrielę Dabulskytę el. paštu lijot@lijot.lt arba tel. 8 5 279 1014.

LiJOT informacija

#100mečio kelionė: vasario iššūkis!

100 metų valstybės gyvenime – tai amžius, kupinas iššūkių, pakilimų ir nuosmukių, grėsmių ir džiugesio akimirkų. Minint Lietuvos valstybės šimtmetį, Valstybės pažinimo centras kviečia leistis į dvylikos užduočių kelionę. Kiekvieną mėnesį dalyvių laukė naujas iššūkis, padėjęs susipažinti su įdomiausiais Lietuvos šimtmečio įvykiais.

Vasario mėnesį Valstybės pažinimo centras kviečia prisijungti prie paskutinės 100-mečio kelionės misijos! Pasitelk kūrybiškumą ir improvizaciją įamžinat tai, kas kelia pasididžiavimo jausmą Lietuvos valstybe. Mūsų šalis kupina spalvingiausio turto: istorija, menas, literatūra, architektūra, sportas, gamta, lietuvių kalba. Kuo didžiuojiesi  ir kokią Lietuvą matai šiandien?

Įgyvendintą iššūkį siųsk el. paštu 100meciokelione@prezidentas.lt arba publikuok socialiniuose tinkluose, žymint grotažyme #100mečiokelionė.

Daugiau informacijos apie užduotį rasi čia

LMTA ieško meno centro muzikos projektų vadybininko (-ės)

Mėgsti organizuoti muzikos renginius ir projektus? Norėtum praplėsti kontaktų ratą muzikos srityje? Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno centras ieško naujo komandos nario – muzikos projektų vadybininko (-ės).

Reikalavimai:

 • Aukštasis išsilavinimas muzikos arba meno vadybos srityje;
 • Muzikos projektų organizavimo patirtis – 2 metai;
 • Geros anglų kalbos žinios;
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • Gebėjimas dirbti komandoje;
 • Orientacija į rezultatą;
 • Atsakingumas, operatyvumas;

Privalumai:

 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • Platus kontaktų ratas muzikos srityje;
 • Kitų užsienio kalbų mokėjimas;
 • Kūrybiškumas;
 • Humoro jausmas ir / ar pozityvus mąstymas.

Siųsk savo gyvenimo aprašymą temoje nurodant „Muzikos projektų vadybininkas“ el. paštu personalas@lmta.lt iki 2019 m. vasario 25 d.