Jau­ni­mas ke­lia aukš­tus rei­ka­la­vi­mus tu­ri­niui ir for­mai

Šiau­lių jau­ni­mo or­ga­ni­za­cijų aso­cia­ci­jos „Apsk­ri­ta­sis sta­las“ (ŠJOA „AS“) kon­fe­ren­ci­jo­je iš­rink­tas nau­jas aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas ir nau­jo­ji val­dy­ba. „Apsk­ri­ta­jam sta­lui“ 2020 m. ne­bu­vo vie­ni iš leng­viau­sių, ky­la ne­ma­žai klau­simų dėl atei­ties. „Etap­lius“ pa­si­tei­ra­vo nau­jo­jo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­ko Min­dau­go Lau­ri­nai­čio, ko jis ke­ti­na im­tis, kad or­ga­ni­za­ci­jos veik­la at­gytų.
 – Kas jus paskatino siekti „Apskritojo stalo“ pirmininko posto?

– ŠJOA „AS“ veiklą ilgą laiką stebėjau iš
šalies, kartkartėmis atsidurdavau vienoje ar kitoje veikloje kaip
savanoris. Dar prieš keletą metų tai buvo gana aktyvi organizacija,
vienijanti nemažą tuntą jaunimo organizacijų ir beužgimstančių lyderių.
Pastaruoju metu buvo šiek tiek liūdna matyti organizaciją vis labiau
besitraukiant. Pasiekdavo nuogirdos, kad trūksta elementarios
komunikacijos ir noro telkti bendruomenę. Nepridėjo pliusų ir viešai
sušlubavęs organizacijos įvaizdis, tad nenuostabu, kad besiveržiančiųjų
perimti organizacijos vairą daugiau neatsirado. Juk iš naujo teks kloti
pamatus, atkurti komunikaciją, rasti motyvuotų ir norinčių savo laiką ir
patirtį investuoti asmenų.

Sprendimas išdrįsti ir pabandyti atėjo
natūraliai. Juo labiau kad su šia organizacija susiję tikrai smagūs
prisiminimai. Norisi, kad tokius prisiminimus apie kartu nuveiktus
darbus, įgyvendintas iniciatyvas jaunimas ir toliau išsineštų, kad
organizacija iš tiesų atstovautų narių interesams ir juos gintų.

Kuo užsiėmėte, prieš tapdamas „Apskritojo stalo“ pirmininku?

– Tiek prieš tapdamas
pirmininku, tiek dabar dirbu žurnalistu. Šiaulių universitete (dabar –
akademijoje) baigiau lietuvių filologijos ir komunikacijos studijas.
Mėgstu savanoriauti, įsitraukti į kitas veiklas. Buvau festivalio
„Šiaulių naktys“, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios
bibliotekos savanoris. Savanoriška patirtis labai įvairi: teko ir kėdes
nešioti, ir koordinuoti veiklas, įgyvendinti naujas miestui iniciatyvas,
pavyzdžiui, pirmųjų Šiauliuose slemo varžytuvių organizavimas.
Tikiuosi, kad mano patirtis bus naudinga organizacijai ir padės atkurti
pastaruoju metu viešojoje erdvėje sušlubavusį įvaizdį. Žinoma, to tikrai
nesieksiu vienas, ieškosiu asmenų, kurie sutiktų kartu investuoti savo
laiką ir idėjas.

Kokių idėjų atsinešate, ką planuojate keisti, daryti kitaip nei jūsų pirmtakai?

– Pirmieji darbai jau prasidėjo –
suplanuoti ir vykdomi pokalbiai su Jaunimo reikalų departamentu,
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Europos jaunimo informacijos
tinklo Šiauliuose „Eurodesk“ atstovais. Tuomet pereisime prie jaunimo
organizacijų, kurios yra mūsų narių sąraše. Su kiekviena iš jų norėsiu
susitikti atskirai, susipažinti ir sužinoti, ko jos tikisi iš mūsų,
kokias problemas įžvelgia. Pagal tai galėsime planuoti ateities veiklas,
formuoti siūlymus Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai.

Ką daryčiau kitaip nei pirmtakai, sunku pasakyti. Nors ir buvau prijaučiantis organizacijai, tačiau kas vyko jos viduje, kaip buvo organizuojami darbai, nemačiau, tad būtų neteisinga daryti palyginimus. Viena aišku – tokios problemos, su kuriomis dabar susiduria organizacija, nesusikaupė per dieną. Jas turėjo matyti ne tik valdyba, bet ir Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Tačiau kažkodėl nei iš vienos, nei iš kitos, nei iš trečios pusės nieko nebuvo daroma. Manau, tikrai nenorėčiau atsidurti tokioje situacijoje, kai visi tyli, kol laivas nuskęsta. Vienintelis kelias užkirsti kelią problemoms – diskusijos, komunikacija tarp visų suinteresuotų šalių, įsiklausymas.

Ar piniginis atlygis būtų varomoji jėga? Ar tiesa, kad didžiajai daliai jaunimo rūpi tik pinigai?

– Jei žmogus nori imtis darbo vien dėl to,
kad jį motyvuoja piniginis atlygis, tuomet reikėtų pergalvoti savo
pasirinkimą. Nemanau, kad atlygis gali išlaikyti motyvaciją užsiimti
viena ar kita veikla pakankamai ilgai, tad reikėtų ieškoti ir kitų
varomųjų.

Man, pavyzdžiui, patinka vis sužinoti
kažką naujo, būti bendruomenėje, kartu siekti rezultatų, ieškoti
sprendimų, jausti, kad tobulėju, – tai mano pagrindiniai varikliai, nors
kai kam po darbo užsiimti dar kažkokia veikla atrodo absurdiška.
Kiekvienas turime rasti savo motyvacijos šaltinių. Pinigai nėra jaunimo
varomoji jėga, nors tikriausiai visi sutiksime, kad be jų taip pat būtų
neįmanoma. Juk įdomus ir vertingas turinys, lektorių paskaitos dažnai
yra mokamos ir čia nėra nieko nenormalaus. Už darbą visuomenė atsiskaito
sutarta valiuta, tad būtų keista mokėti daržovėmis, o ir „blatų“ laikai
seniai praėjo, tad tikrai nenormalu būtų mokyti jaunimą verstis ar
siūlyti lektoriams savanoriauti.

Kur kas protingiau rengti projektus,
ieškoti rėmėjų ir gauti finansavimą. Tai suteikia šansą įdomų turinį
kurti ir teikti nemokamai, didinti jo prieinamumą. Jaunimas vis dar
ieško uždegančių idėjų, žmonių, draugų, pažinčių, jie nori tobulėti ir
miestas turi suteikti jiems atitinkamas sąlygas, o ne guostis, kad
įmanoma „kažką“ daryti ir be finansavimo.

Tuomet ir turime situaciją, kad jaunimas
neateina, neįsitraukia, nes neranda to, kas sudomintų. Pinigų stygiumi,
kaip rodo Jaunimo reikalų departamento atliktas jaunimo tyrimas,
daugelis nesiskundžia, tačiau kartais trūksta vietų, renginių, veiklų,
kur galėtum juos prasmingai panaudoti. Kaži ar kava išsinešti yra
prasmingas jų panaudojimas, bet jei nėra nieko įdomesnio?

Į jaunimo organizacijas jaunimo tikrai nelengva pritraukti, tačiau tai ne vien tik jaunimui atstovaujančių ar su jaunimu dirbančių organizacijų problema. Ji yra kompleksinė, o jos ištakų reikėtų ieškoti, darant apklausas ir tyrimus. Simptomiška ir tai, kad jaunimas darosi vis išrankesnis, jie kelia aukštus reikalavimus turiniui, formai, pateikimui, o neradę juos tenkinančių paslaugų mieste, jų randa internete, sostinėje, keliaudami.

Etaplius naujienos

ŠIAULIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA „APSKRITASIS STALAS“ ATSINAUJINO

Vasario 8 d.
įvykusios nuotolinės Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis
stalas“ eilinės ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu buvo pristatyta asociacijos
veiklos ataskaita už 2020 m. ir naujuoju organizacijos primininku išrinktas
Mindaugas Laurinaitis.

Taip pat išrinkti
nauji valdybos nariai: Fausta Roznytė, Rusnė Globytė, Mindaugas Valantinas, Roberta
Stonkutė.

Į Šiaulių miesto
savivaldybės reikalų tarybą išrinkti 2 nauji jaunimo atstovai – Mindaugas
Valantinas ir Ieva Šukytė.

Asociacijos
Revizijos komisijos nariais išrinkti Malik Agamalijev, Ieva Grušaitė ir
Žygimantas Ruškys.

Vieni iš pagrindinių
naujai išrinkto Pirmininko ir Valdybos tikslų – per 2021 m. atkurti sklandžią
organizacijos vidinę ir išorinę komunikaciją, sutelkti komandą bendrų projektų,
veiklų organizavimui.

Nemokamos CV/darbo pokalbio konsultacijos

Būk užtikrintas savo jėgomis! O jei dar trūksta pasitikėjimo, ar gerai pasiruošei darbo pokalbiui, registruokis į nemokamas ONLINE CV rengimo konsultacijas ir darbo pokalbio simuliacijas. Savo srities profesionalės patars ir padės pasiekti geriausio rezultato, siekiant sulaukti skambučio kviečiančio į darbo pokalbį ir gerai jame pasirodyti!

Konsultacijose kviečiame dalyvauti 16-29 m. jaunimą. Mokytojai bei karjeros specialistai registruotis konsultacijoms negali.

Registracijos formoje pateikti duomenys bus naudojami geriau tave pažinti bei susisiekti dėl konsultacijos. Apie tikslią konsultacijos datą bei laiką informuosime tave atskiru el. laišku. Registracijos patvirtinimas automatiškai nebus siunčiamas.

 

Registracija: https://forms.gle/jeSu1DjNZB2sXqf36

 

Diskusija apie jaunimo psichinę sveikatą

Jaunų žmonių psichinė sveikata vis blogėjo dar prieš COVID-19 pandemiją. Karantinas, ilgas saviizoliacijos laikotarpis ir nesaugumo jausmas paaštrino šią situaciją.

Epie psichinę sveikatą diskuokime virtualioje EYE (European Youth Event – Europos jaunimo renginys) diskusijoje. Diskusijos metu bus aptarti šie klausimai:

  • Ką mes galime padaryti, kad sumažintume šią psichinės sveikatos krizę?
  • Kaip užtikrinti, kad kiekvienas sulauktų profesionalios pagalbos?
  • Kokias priemones galime išmokti naudoti patys ir kuriose srityse mums reikia struktūrinių pokyčių?

Savo idėjomis pasidalink jau dabar – http://epfacebook.eu/eyeonline-mentalhealth

Renginys vyks spalio 9 d. socialiniame tinkle facebook.

 

Diskusija „Apie politiką be politikos“

Diskusijos „Apie politiką be politikos“ metu dalyviai diskutuos apie rinkimus, politiką Lietuvoje ir pasaulyje bei jaunimo galią viso to sūkuryje.

Kaip galime paskatinti jaunus žmones daugiau ir drąsiau įsitraukti į pilietinį gyvenimą? Ko turime imtis norėdami jaunimą „atvesti“ prie balsadėžių?

Šiais ir kitais klausimais kalbėsis žurnalistas, politikos komentatorius, socialinių tinklų veikėjas Paulius Gritėnas bei istorikė ir aktyvi visuomenininkė Luka Sinevičienė bei LiJOT Prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas.

Būtina dalyvių registracija: http://bit.ly/apie_politika_be_politikos

 

Laimėk bilietą į istorijos konferenciją Rumunijoje!

Praėjo 30 metų nuo demokratiškų revoliucijų ir daugelio šalių išsilaisvinimo iš autoritarinių režimų. Europos jaunuoliai nėra susidūrę su autoritarizmu, su kova, su kuria susidūrė jų artimieji. Taigi, mūsų pareiga yra pagerbti tuos, kurie aukojo save dėl mūsų gerovės, ne tik perauklėdami jaunimą, bet ir prisimindami praeitį. Tai yra ypač svarbu kovojant su populizmu ir neapykantos kurstymu, kuris gali sukurti klimatą, panašų į tą, kuris buvo prieš Antrąjį pasaulinį karą.

Domiesi istorija? Suvoki praeities svarbą dabarčiai? Įsivertink savo žinias pildydamas apklausą apie istorinius įvykius.

Du laimingieji (18 m.+) bus atrinkti atsitiktine tvarka ir kviečiami dalyvauti 2021 m. vasarį arba kovą vyksiančioje konferencijoje Bukarešte, Rumunijoje.

Kelionė, apgyvendinimas bei maitinimas finansuojami Europos Sąjungos. 

Anketą galima pildyti iki …

Žurnalistikos konkursas „Afrika nėra šalis”

 

Ar jau girdėjai apie inovatorius iš Togo, kuriančius 3D spausdintuvus ir robotus iš atliekų? Arba apie Nigerijos dainininkus, dominuojančius pasaulio muzikos reitingų lentelėse? Arba apie Afrikos mokslininkus kovos su koronavirusu priešakyje?

 

Jeigu šios naujienos nepatenka į tavo akiratį, o apie Afriką girdėjai tik kaip apie skurdo, safarių bei nuolatinių karų kraštą – metas šias tendencijas keisti! Skrisk į pasirinktą Afrikos šalį, surask unikalias istorijas ir su profesionalų pagalba papasakok jas Lietuvai!

Konkurso metu Afrikos tyrimų ir konsultacijų centro „Afriko“ ir atsakingos žurnalistikos erdvės NARA (anksčiau – „Nanook“) komanda atrinks 60 moksleivių, kurie dalyvaus mokymuose ir su profesionalų pagalba kurs savo žurnalistinius pasakojimus. Du geriausiai pasirodę moksleiviai kartu su konkurso organizatoriais skris į pasirinktą Afrikos šalį.

Pildyk dalyvio anketą bei pridėk kelis savo kūrybos darbus iki spalio 15 d.

KTU ,,WANTed“ karjeros dienos 2020 

KTU ,,WANTed“ karjeros dienos 2020 – tai didžiausias Baltijos šalyse studentų, moksleivių ir įmonių kontaktų bei karjeros planavimo renginys, organizuojamas Kauno technologijos universiteto.

Šešioliktus metus organizuojamas karjeros dienų renginys tūkstančiams studentų padėjo sėkmingai įžengti į darbo rinką, o įmonių atstovams – rasti gabiausius darbuotojus ir praktikantus savo organizacijai.

Šiais metais renginys keliasi į virtualią erdvę ir nustebins dalyvius interaktyviais sprendimais! Naujasis renginio formatas – 6 valandų nepertraukiama tiesioginė transliacija, kurios metu vyks įmonių prisistatymai, bus aptariami svarbiausi jų veiklos aspektai, įdomieji įmonių faktai.

Svarbi virtualių KTU „WANTed“ karjeros dienų dalis yra darbo ir praktikos pozicijų pasiūlymai, baigiamųjų darbų temų pristatymai. Šios dalies interaktyvumas šiemet įpareigos studentus būti budriais, renginio metu aktyviai sekti nuolat besipildančią darbo ir praktikos platformą „WANTed“ ir įmonėms siūlyti savo kandidatūras.

Posted in NAUJIENOS

Tarptautinės stažuotės studentams

Kviečiame doktorantūros, bakalauro (nuo antro semestro) ir magistrantūros studijų studentus pasinaudoti puikia galimybe vykdyti tarptautinius mokslinius tyrimus bei gauti mokslinės stažuotės finansavimą!

Kandidatai gali teikti paraiškas tarptautinėms mokslinėms stažuotėms kiekvieną mėnesį iki 2021 m. gegužės 16 d. Paraiškos teikiamos portale https://www.baltic-science.org/bari/

Tikslų būsimos stažuotės laikotarpį, t. y. stažuotės pradžios datą bei trukmę, (mažiausiai 2 savaites, ne daugiau kaip 12 savaičių) susitarimo būdu galės nustatyti pats doktorantas ir būsimas praktikantas. Priklausomai nuo doktoranto projekto galimybių, leidžiama pradėti stažuotę nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/bsn

 

Savanorystės iššūkis Vilniaus jaunimui!

Seniai planuoji pradėti savanoriauti, bet neatrandi motyvacijos pradėti? Jauti, kad jei jau skirsi savo laiką savanorystei, tai norėtųsi tikrai geros patirties: su palaikymu, patyrusių mentorių patarimais ir, žinoma, smagia bendraminčių kompanija? Jei taip, dalyvauk asmeninio tobulėjimo per savanorišką veiklą projekte!

Vilniuje ar Vilniaus rajone gyvenantis jaunimas turės galimybę dalyvauti tęstinėje mokymų programoje, kurią sudaro 4 dalys:

  • Įvadiniai mokymai (spalio 24 d.). Mokymų metu jaunimas susipažins tarpusavyje, išsikels asmeninio tobulėjimo tikslus, pasirinks sau tinkamą savanorystės sritį.
  • „Savanorystės iššūkis“. Jaunimo grupelės (iš 2-4 asmenų) sutartu laiku eis į nevyriausybines organizacijas ir jose savanoriaus bent 15 val. Jei tokia savanorystė būtų neįmanoma dėl COVID-19 pandemijos, savanoriška veikla bus atliekama iš namų, dirbant nuotoliniu būdu.
  • Lapkričio mėnesį Vilniuje įvyks savanorių susitikimas su mentoriumi, bus aptariama savanorystės patirtis.
  • „Savanorystės iššūkio“ refleksijos susitikimas (gruodžio 11 d.). Susitikimo metu bus a…