Vidurinės mokyklos mainai Danijoje bei Norvegijoje

Esi smalsus ir aktyvus, o lietuviškame mokyklos suole tau jau ankšta? Norėtum bent trumpam išvykti mokytis į užsienį? Vidurinės mokyklos mainai yra patirtis visam gyvenimui: nauji draugai, nauja kultūra, nauja kalba, nauja mokykla. Skamba kaip didžiulis nuotykis? Taip ir yra!

„Momento Education“kviečia moksleivius išvykti į vidurinės mokyklos mainus Norvegijoje bei Danijoje. Išvykti galima semestrui arba visiems mokslo metams. Mainų metu gyvensi priimančioje šeimoje ir mokysiesi vietinėje mokykloje. Išvykti į Daniją gali, jei tau 15–17 m., o į Norvegiją nuo 16 m. Svarbu, kad gerai mokėtum anglų kalbą ir tavo mokymosi vidurkis būtų ne žemesnis nei 7,5 balo.

Jeigu nori pradėti mokyklą 2019 m. rugpjūčio mėn., registruokis iki 2019 m. balandžio 1 d.

Programa yra mokama.

Daugiau informacijos rasi čia.

ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS POSĖDIS

2019 m. kovo 28 d. 10 val. (Vilniaus g. 100) vyks Šiaulių m. VVG valdybos posėdis.
Darbotvarkė:
1. 2018 m. Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas.
2. 2018 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 1/4 tvirtinimas.
4. Šiaulių m. vietos plėtros strategijos keitimo 2019 m. svarstymas.
5. Kiti einamieji klausimai.

„Jaunimo laboratorija“ – apmokama praktikos programa

Studente, vasarą norėtum atlikti praktiką? Tiki, kad bankininkystės sektorius privalo keistis ir esi pasiruošęs padėti tų pokyčių pasiekti? „SEB“ bankas kviečia į „Jaunimo laboratoriją“. Tai 2 mėn. trukmės (nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio) apmokama praktikos programa, kurioje 60 proc. savo laiko skirsi darbui banke, o 40 proc. savo laiko skirsti inovatyviai ir kūrybinei veiklai.

„SEB“ banke dirba daugelio ir įvairių sričių profesionalų, todėl nesvarbu, kurioje srityje studijuoji – drąsiai kandidatuok: laukiami finansų, projektų valdymo, rinkodaros, personalo, matematikos mokslų, medijų ir kiti būsimi savo srities specialistai. Garantuotas dinamiškas darbas, įdomi patirtis bei mentoriaus pagalba. 

Teik paraišką iki 2019 m. kovo 30 d. 

Daugiau informacijos rasi čia.

6 Vyriausybės žingsniai, jei britai pasitrauktų iš Europos Sąjungos be sutarties

Ruošiantis galimam Jungtinės Karalystės
pasitraukimui iš Europos Sąjungos be išstojimo sutarties, Vyriausybė
pritarė teisės aktų pakeitimams, kad būtų užtikrintos nepertraukiamos ir
kiek galima žmogui palankesnės iki šiol Jungtinėje Karalystėje dirbusių
Lietuvos piliečių ar Lietuvoje įsikūrusių britų socialinės garantijos.

Lietuvos piliečiams, kurie dirbo Jungtinėje Karalystėje ir norės grįžti į Lietuvą

Ligos, motinystės ir nedarbo stažo skaičiavimas. Ligos
ir motinystės bei nedarbo socialinio draudimo stažas asmenims, kurie jį
įgijo Jungtinėje Karalystėje iki „Brexit“, bus įskaitomas nustatant
teisę į minėtas išmoka Lietuvoje ir Londonui pasitraukus iš Europos
Sąjungos be išstojimo sutarties.

Tai reiškia, kad lietuviams, dirbusiems
Jungtinėje Karalystėje iki „Brexit“ ir grįžusiems į Lietuvą, ligos ir
motinystės bei nedarbo socialinio draudimo stažas bus įskaitomas tokia
pačia tvarka, kaip buvo įskaitomas iki šiol.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad išmokų
dydis ir mokėjimo trukmė bus nustatomi pagal Lietuvos nacionalinius
teisės aktus. Bus vertinamos tik Lietuvoje sumokėtos socialinio draudimo
įmokos.

Pavyzdys:
Jei Lietuvos pilietis po „Brexit“ grįš į Lietuvą, įsidarbins ir po tam
tikro laiko susirgs arba išeis nėštumo ar gimdymo atostogų, tačiau
Lietuvoje reikalingo stažo neturės, bus vertinamas ir tas dvejų metų
laikotarpis, kai asmuo dirbo Jungtinėje Karalystėje iki „Brexit“.

Tarkime, žmogus,
grįžęs į Lietuvą, dirba nuo 2019 m. balandžio 1 dienos, suserga gegužės
mėnesį. Skiriant išmokas bus vertinamas dvejų metų laikotarpis (nuo
2017 m. kovo iki 2018 m. kovo). Jei asmuo tuo metu legaliai dirbo
Jungtinėje Karalystėje ir ten įgijo stažą, tai ir stažas iki „Brexit“
jam bus įskaitytas.

 • Pensijų stažo skaičiavimas.
  Iki „Brexit“ Jungtinėje Karalystėje įgytas pensijų socialinio draudimo
  stažas įskaitomas koordinavimo reglamentuose nustatyta tvarka.

Tai užtikrintų, kad
nustatant teisę į pensiją bus atsižvelgta į Jungtinėje Karalystėje iki
„Brexit“ įgytą stažą ir asmuo nepraras įgytų teisių į pensiją. Tokia
nuostata ypač aktuali Lietuvos piliečiams, kurie gana ilgą laiką dirbo
Jungtinėje Karalystėje ir nesudėjus draudimo laikotarpių gali neįgyti
teisės į socialinio draudimo pensiją Lietuvoje.

Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie dirbs Lietuvoje po „Brexit“

 • Atleidimas nuo socialinio draudimo įmokų.
  Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie iki „Brexit“ buvo komandiruoti
  Lietuvą ir kurie pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų
  koordinavimo reglamentus buvo atleisti nuo socialinio draudimo įmokų
  mokėjimą Lietuvoje, nes komandiruotės metu liko apdrausti Jungtinėje
  Karalystėje, Lietuvoje nebus skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
  iki nustatyto komandiruotės termino pabaigos ir taip bus užtikrinti
  Jungtinės Karalystės piliečių teisėti lūkesčiai.

Pavyzdys:
Jei Jungtinės Karalystės pilietis buvo komandiruotas į Lietuvą nuo 2018
m. kovo iki 2019 m. lapkričio pabaigos ir jam buvo nustatyta Jungtinės
Karalystės taikytina teisė socialinės apsaugos srityje, Jungtinei
Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos be išstojimo sutarties minėtas
Jungtinės Karalystės pilietis galės nemokėti socialinio draudimo įmokų
Lietuvoje iki komandiruotės termino pabaigos, tai yra iki 2019 m.
lapkričio mėn.

 • Neįgaliųjų socialinės integracijos paslaugos. Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimų nariai, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje, turi teisę pasinaudoti Lietuvoje veikiančia neįgaliųjų socialinės integracijos sistema, kurią sudaro medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, neįgalumo lygio, darbingumo lygio, specialiųjų poreikių lygio ir specialiųjų poreikių nustatymas, tikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas specialiesiems poreikiams tenkinti bei užtikrinama teisė gauti šalpos išmokas.
 • Išmokos vaikams. Pritarta nustatyti teisę Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvoje ir kurie Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 3 mėnesius, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ES piliečiams ir jų šeimos nariams gauti išmokas vaikams (vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir vienkartinė išmoka nėščiai moteriai), laidojimo pašalpą ir piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams.
 • Kitos išmokos. Taip pat siūloma nustatyti, kad minėtos išmokos, kurios mokamos periodiškai ir buvo paskirtos Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, gyvenantiems Lietuvoje, iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos būtų mokamos atitinkamų Lietuvos įstatymų nustatytomis sąlygomis iki teisės į minėtas išmokas pabaigos.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Dalyvauk Jaunimo Pilietiškumo apdovanojimuose!

Esi drąsus ir įgyvendini pilietines
idėjas? Atėjo laikas Lietuvai apie tave išgirsti – nacionaliniai
pilietiškumo jaunimo apdovanojimai „Tėvyne mūsų“ pristato pilietines
jaunimo iniciatyvas ir jų autorius, kurie prisideda prie savo aplinkos
pokyčių. Konkurso metu bus apdovanoti pilietiškiausi ir aktyviausi jauni
žmonės, tikintys ir įrodantys, kad pokyčiai Lietuvoje gali prasidėti
tik nuo jų pačių!

Taisyklės:

 • Konkurse gali dalyvauti 14–29 m. amžiaus žmonės.
 • Paraiškas dalyvauti gali teikti ir vienas, ir grupė žmonių.
 • Atsisiųsk dalyvio anketą,
  užpildyk ją ir prisek paraiškos formoje. Dalyvio anketą privalo
  užpildyti kiekvienas iniciatyvos dalyvis, nes kitaip paraiška nebus
  vertinama.
 • Paraiškas registruoti ir teikti konkursui galima nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. gegužės 1 d. imtinai.
 • Nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki gegužės 15 d. pilietiškumo komisija
  vertins visas pateiktas pilietines iniciatyvas ir gegužės 15 d. paskelbs
  nominantus.
 • 2019 m. gegužės 15 – gegužės 25 d. vyks atviras balsavimas ir
  pilietiškiausių iniciatyvų rinkimai „Tėvyne mūsų” paskyroje „Facebook”.
 • 2019 m. gegužės 27 d. projekto paskyroje „Facebook” bus paskelbtas nugalėtojas, kurio iniciatyva sulauks daugiausiai balsų.

Pilietiškiausias Lietuvos moksleivių
įgyvendinamas iniciatyvas kiekvieną sekmadienį bus galima pamatyti LRT
laidoje „Tūkstantmečio vaikai“. Konkursui „Tėvyne mūsų“ pristatomos
iniciatyvos turėtų būti aktualios, spręsti socialines problemas, gerinti
kasdienybę, o jomis siekiami rezultatai bei tęstinumas – svarbūs visų
mūsų ateičiai.

Daugiau apie projektą čia, o kaip teikti paraiškas rasite: www.tevynemusu.lt

Facebook puslapis: www.facebook.com/TevyneMusu/

Projekto nacionaliniai jaunimo pilietiškumo apdovanojimai „Tėvyne mūsų” komanda

Jaunimo mainai Vokietijoje

Esi jaunimo organizacijos narys?  Neseniai pradėjai įgyvendinti savo iniciatyvą? Ar tiesiog esi jaunas žmogus, kuris nori, kad jo balsas būtų išgirstas? Dalyvauk projekte „Act.ival for Future“, kuris vyks 2019 m. gegužės 3–6 d. Vokietijoje. Čia susiburs 16–23 m. jaunuoliai iš visos Europos.

Projekto metu atrasi naujas perspektyvas pradėti pokyčius bendruomenėje, stiprinti savo kompetencijas, įgyti tarptautinės patirties bei patirti daug linksmų akimirkų. Programa susideda iš inovatyvių veiklų, debatų, interaktyvių performancų, simuliacijų bei aktyvių veiklų lauke. Pagrindinės projekto temos:

 • Pilietinės visuomenės galia
 • Skaitmeniniai įrankiai geriems darbams
 • Nėra planetos B
 • Nelygybė ir diskriminacija

Kelionės, maitinimo bei apgyvendinimo išlaidos bus kompensuojamos. Dalyvavimas nemokamas.

Registruokis čia iki 2019 m. kovo 20 d.

Daugiau informacijos rasi

Kviečiame į 4-ąjį Rytų partnerystės jaunimo forumą!

2019 metais minimas Europos
Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių regioninės bendradarbiavimo
politikos 10-metis. Ta proga Lietuva organizuoja 4-ąjį Rytų partnerystės
jaunimo forumą, kurio tema „Kritinio mąstymo ugdymas per medijų
raštingumą ir aktyvų dalyvavimą“, birželio 17-20 dienomis.

Renginys skirtas jaunimo, su jaunimu
dirbančių organizacijų ir institucijų atstovams. Iš viso planuojama
sulaukti apie 250 dalyvių: jaunimo, su jaunimu dirbančių atstovų iš visų
Rytų partnerystės šalių, atstovų iš „Erasmus+“ Programos šalių, kitų
Europos sąjungos, Europos Tarybos institucijų partnerių, Nacionalinių
Agentūrų, tarptautinių jaunimo organizacijų delegatų.

Renginiu siekiama:

 • pažymėti 10-ąsias ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimo metines, atkreipti dėmesį į poveikį ir pasiekimus;
 • suteikti jauniems žmonėms galimybę prisidėti prie didelės svarbos
  diskusijų apie ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimo viziją ir
  perduoti jų nuomonę 2020 m. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio
  susitikimo dalyviams;
 • paskatinti diskusijas ES ir Rytų partnerystės šalių lygmeniu apie
  besikeičiančius jaunimo politikos iššūkius – jaunų žmonių kritinio
  mąstymo ugdymą, medijų raštingumą ir aktyvaus dalyvavimo skatinimą;
 • skatinti ES ir Rytų partnerystės šalių jaunų žmonių, jaunimo ir su
  jaunimu dirbančių, jaunimo politiką įgyvendinančių organizacijų
  bendradarbiavimą, gerosios patirties mainus.

4-asis Rytų Europos jaunimo forumas
vyks 2019 m. birželio 17–20 d., Vilniuje. Dalyvių atvykimas numatomas
birželio 17 d., išvykimas – birželio 20 d.

Daugiau informacijos ir registracija iki balandžio 5 dienosČIA.

Praktikos lituanistinėse mokyklose, lituanistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse

Studente, nori atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2019–2020 m.? Tavęs laukia Australijoje, Brazilijoje,  JAV, Italijoje, Čekijoje ir daugelyje kitų šalių. Praktikos trukmė 2–6 mėn., priklausomai nuo pasirinktos įstaigos.  Praktikos gali vykti nuo 2019-09-01 iki 2020-08-31. Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui, o praktikoms ne ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui ir kelionės išmoka.

Šiais praktikų pasiūlymais gali pasinaudoti visų studijų krypčių studentai nuo 2 bakalauro kurso. Jei studijuoji  pedagogikos studijose (kurių trukmė 1 akademiniai metai), paraišką gali teikti po pirmojo semestro. Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos.

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki 2019 m. kovo 30 d.

Dalyvauk Rytų partnerystės jaunimo forume

Rytų partnerystės jaunimo forumas yra politinė iniciatyva, skirta stiprinti Europos Sąjungos ir Rytų kaimynių (Armėnija, Azerbaidžianas, Baltarusija, Sakartvelas, Maldovos Respublika, Ukraina) bendradarbiavimą. Lietuva organizuoja 4-ąjį Rytų partnerystės jaunimo forumą, kurio tema – kritinio mąstymo ugdymas per medijų raštingumą ir aktyvų dalyvavimą. Forumas vyks 2019 m. birželio 17–20 d., Vilniuje.

Renginys skirtas jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir institucijų atstovams bei jauniems žmonėms, besidomintiems kritinio mąstymo bei medijų informacinio raštingumo temomis. Forumo metu jauni žmonėms turės galimybę prisidėti prie didelės svarbos diskusijų apie ES ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimo viziją ir perduoti nuomonę 2020 m. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams.

Registruokis iki 2019 m. balandžio 5 d.

Daugiau informacijos ir registraciją rasi čia

Partnerysčių užmezgimo seminaras Airijoje

Partnerysčių užmezgimo seminaras „Joining the Dots Through Outdoor Activity!“ skirtas organizacijoms, norinčioms įgyvendinti jaunimo mainus, įtraukiant mažiau galimybių turinčius asmenis, ir ieškančioms partnerysčių galimybių. Partnerysčių užmezgimo seminaras vyks 2019 m. gegužės 19–25 d. Airijoje.

Seminaro tikslai:

 • sukurti galimybę susipažinti kolegoms visoje Europoje, paskatinti megzti partnerystes;
 • suteikti žinių apie tai, kaip įvairios metodikos gali padėti jaunimui tobulinti asmeninius ir socialinius įgūdžius;
 • informuoti apie paramą, skirtą darbuotojams, dirbantiems su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis;
 • suteikti daugiau informacijos apie „Erasmus+“ programą, konkrečiau apie jaunimo mainų galimybes.

Registruokis iki 2019 m. kovo 22 d.

Daugiau informacijos ir registraciją rasi čia.

Informaciją apie dalyvių siuntimo tvarką rasi