ĮVYKO PIRMASIS ŠIAIS METAIS SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

2015 m. vasario 9 dieną, pirmam šių metų posėdžiui susirinko savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Posėdžio metu jo dalyviai patvirtino ateinančių metų veiklos planą. Nors veiklos programa gali kisti priklausomai nuo aplinkybių pagrindinėmis temomis ateinantiems metams buvo pasirinktos jaunimo centrų ir jaunimo erdvių plėtros skatinimas, jaunimo verslumo ir sąvanorystės ugdymas.

Pirmasis Jaunimo reikalų tarybos posėdis

Posėdyje pakeistį jaunimo iniciatyvų programos nuostatai, suteikiant galimybę į finansavimą pretenduoti rajone veikiančioms atviroms jaunimo erdvėms

Kartu buvo sutarta, kad tik patvirtinus savivaldybės biudžetą startuos rajono jaunimo iniciatyvų programa, jai paraiškos bus teikiamos iki kovo 4 d. Kiek pakeistos jaunimo iniciatyvų programos nuostatos, suteikiant galimybę į jas paraiškas teikti rajone veikiančioms atviroms jaunimo erdvėms, jų veiklų skatinimui.

Susitikimui pirmininkavęs rajono meras Vitalijus Mitrofanovas akcentavo, kad rajone turi būti dedama daugiau pastangų užtikrinant pakankamą jaunimo užimtumą, gerinant po pamokinės veiklos galimybes toliau nuo rajono centro gyvenančiam jaunimui.
Susirinkime dalyvavusi rajono jaunimo reikalų koordinatorė Arnolda Ruškienė pristatė naujausius jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų pakeitimus, numatomus vykdyti tyrimus ir planus. Taip pat buvo aptarti ir jaunimo reikalų tarybos atstovų veiklos rezultatai bendradarbiaujant su rajono vietos veiklos grupe bei naujai įsikūrusia rajono nevyriausybinių organizacijų taryba.

Jaunimo reikalų tarybos posėdyje aptarti Savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos rezultatai

Šių metų balandžio 10 d. įvyko Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame aptarti Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektų finansavimo konkurso rezultatai.

jrtKonkursui buvo pateiktos 24 paraiškos. Paremta 17 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jaunimo neformalių grupių projektų, skatinančių jaunimo saviraišką, ugdančių pilietiškumą. Projektai sudarys galimybę įtraukti jaunus žmones į turiningas veiklas  šiuolaikiškomis darbo formomis: bus rengiamos skautų, ateitininkų, tradicinių liaudies amatų stovyklos, vyks jaunimo susitikimai, kuriuose aptariamos jaunimui svarbios temos, paminimos aktualios mūsų valstybei datos, kuriamos lyderių mokyklos, organizuojamas graffiti mėgėjų pleneras ir t. .

Posėdyje jaunimo reikalų tarybos nariai – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ deleguoti atstovai pastebėjo, kad šiai programai skiriamos lėšos – 10,0 tūkstančių litų – yra per maža suma didesnėms ir įvairesnėms jaunimo idėjoms įgyvendinti.

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas atkreipė dėmesį į kai kurių pateiktų paraiškų nepakankamą kokybę, džiaugėsi numatomomis jaunimo iniciatyvomis, ypač įvertino jaunimo organizacijų ir grupių vadovus, kurie dirba su jaunimu pasiaukojančiai ir nuosekliai.

Taip pat meras dalinosi įspūdžiais apie jaunimui skirtą konferenciją, vykusią Seime balandžio 3 d., kurioje buvo kalbama apie vietos savivaldos ir jaunimo bei jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Informacija apie Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektų finansavimo konkurso rezultatus skelbiama Savivaldybės tinklalapyje adresu: www.akmene.lt  (skyrelis ,,Jaunimas“).

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba

 • Vitalijus Mitrofanovas – Savivaldybės meras (tarybos pirmininkas) ;
 • Martynas Nicius – Savivaldybės tarybos Aplinkos apsaugos žemės miškų ir urbanistikos komiteto narys;
 • Tomas Martinaitis  – Savivaldybės mero patarėjas;
 • Nijolė Mockuvienė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Zita Stanislauskienė – Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė sporto klausimams;
 • Airida Čerpienė, – Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos socialinė darbuotoja.
 • Rimvydas Žilaitis – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ valdybos pirmininkas, atstovas (tarybos pirmininko pavaduotojas);
 • Gintautė Urbaitienė – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovė;
 • Greta Embavičiūtė – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovė;
 • Martynas Zaremba – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovas;
 • Vykinta Zeleckytė – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovė;
 • Erika Jonaitytė – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovė.