Jaunimo reikalų tarybos posėdyje aptarti Savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos rezultatai

Šių metų balandžio 10 d. įvyko Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame aptarti Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektų finansavimo konkurso rezultatai.

jrtKonkursui buvo pateiktos 24 paraiškos. Paremta 17 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei jaunimo neformalių grupių projektų, skatinančių jaunimo saviraišką, ugdančių pilietiškumą. Projektai sudarys galimybę įtraukti jaunus žmones į turiningas veiklas  šiuolaikiškomis darbo formomis: bus rengiamos skautų, ateitininkų, tradicinių liaudies amatų stovyklos, vyks jaunimo susitikimai, kuriuose aptariamos jaunimui svarbios temos, paminimos aktualios mūsų valstybei datos, kuriamos lyderių mokyklos, organizuojamas graffiti mėgėjų pleneras ir t. .

Posėdyje jaunimo reikalų tarybos nariai – Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ deleguoti atstovai pastebėjo, kad šiai programai skiriamos lėšos – 10,0 tūkstančių litų – yra per maža suma didesnėms ir įvairesnėms jaunimo idėjoms įgyvendinti.

Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas atkreipė dėmesį į kai kurių pateiktų paraiškų nepakankamą kokybę, džiaugėsi numatomomis jaunimo iniciatyvomis, ypač įvertino jaunimo organizacijų ir grupių vadovus, kurie dirba su jaunimu pasiaukojančiai ir nuosekliai.

Taip pat meras dalinosi įspūdžiais apie jaunimui skirtą konferenciją, vykusią Seime balandžio 3 d., kurioje buvo kalbama apie vietos savivaldos ir jaunimo bei jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Informacija apie Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektų finansavimo konkurso rezultatus skelbiama Savivaldybės tinklalapyje adresu: www.akmene.lt  (skyrelis ,,Jaunimas“).