Emigrantų susigrąžinimui siūlomos užimtumo didinimo priemonės

Ne paslaptis, kad Lietuvos darbo rinkoje
jaučiamas gerų ir motyvuotų darbuotojų trūkumas – tai lemia darbo
užmokesčio augimą, tačiau trukdo kurti daugiau darbo vietų ir augti
ekonomikai. Dėl šios priežasties Vyriausybė imasi Demografijos,
migracijos ir integracijos politikos strategijos veiklos plane numatytų
priemonių jaunimo emigracijos mažinimui ir emigrantų skatinimui grįžti.

Šios priemonės praktiškai bus pradedamos
įgyvendinti nuo 2020 m. Vyriausybė trečiadienį pritarė Užimtumo
didinimo programos tarpinstituciniame veiklos planui, kuriame numatytos
priemonės jaunimui bei emigrantams.

Finansinės paskatos darbdaviams, kai įdarbinami jauni

SITUACIJA: Aktyviausiai
iš Lietuvos emigruoja jauni žmonės. 18-19 m. bei 23-24 m. jaunimo
migracija suaktyvėja, kai jie baigia mokyklą ar studijas ir turi
įsilieti į darbo rinką, todėl reikalingas sklandus perėjimas iš mokyklos
ar studijų į darbo rinką, stiprinant jų paskatas į ją įsilieti.

SIŪLOMA: Skatinti
darbdavius įdarbinti jaunus asmenis, numatant tam finansines paskatas.
Pavyzdžiui, pirmą kartą įdarbinti asmenys iki 29 m. vienus metus galėtų
būti draudžiami valstybės lėšomis, darbdaviai galėtų laikinai nemokėti
socialinio draudimo įmokų. Ši priemonė suteiktų galimybę jaunam žmogui
įgyti darbo patirties ir įgūdžių, įsitvirtinti ir būti
konkurencingesniam darbo rinkoje, o darbdaviams – išsiugdyti jauną
specialistą ir sutaupyti.

Lietuvos darbdavių skatinimas ieškoti lietuvių darbuotojų užsienyje

SITUACIJA: Svarstantiems
apie grįžimą į Lietuvą žmonėms lengviau priimti sprendimą sugrįžti ar
atvykti, kai jie jau yra užsitikrinę darbo vietą Lietuvoje. Tam
reikalingas tinkamas informavimas apie darbo, verslo kūrimo ir kitas
galimybes.

SIŪLOMA: Remti darbo
paieškos užsienyje projektus ir taip skatinti emigravusiųjų pritraukimą į
Lietuvos darbo rinką. Galimos veiklos – konferencijos, mugės ir
diskusijos, kurių metu užsienyje gyvenantys lietuviai sužinotų, kodėl
renginį organizuojantis darbdavys savo idėjų realizacijai pasirinko
Lietuvą, kokios šalyje sąlygos sugrįžtančiam kvalifikuotam specialistui.

Siūloma įgyvendinti bandomąjį projektą,
kurio metu būtų steigiamos užimtumo atašė pareigybės keliose Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse, turinčiose didžiausią grįžtamosios migracijos
potencialą. Šie asmenys sutelktų užsienyje gyvenančių lietuvių
bendruomenę, teiktų konsultacijas, padėtų organizuoti susitikimus su
Lietuvos darbdaviais (darbo mugės), konferencijas, seminarus ir pan.

Nuotolinio darbo paieškų užtikrinimas ir įdarbinimo priemonių naudojimas viešajame sektoriuje

SIŪLOMA: į nuotolinio
darbo paieškos ir įdarbinimo priemonių plėtrą įtraukti privatų sektorių,
informuojant ir kuriant reikiamą infrastruktūrą, ir viešąjį sektorių,
nustatant taisykles ir suteikiant reikiamų priemonių valstybinėms
įstaigoms.

Taip pat išplėtoti Valstybės tarnybos
departamento informacinę ir komunikacinę platformą, pritaikant ją ne tik
nuotoliniam dokumentų pateikimui, bet ir įdarbinimui, sudaryti sąlygas
šia platforma naudotis visoms biudžetinėms įstaigoms. Šias taisykles
planuojama taikyti taip pat ir priimant darbuotojus, su kurias sudaroma
darbo sutartis į visas biudžetines įstaigas.