Finansavimas tavo projektams!

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos rėmimo programas jaunimui –„Europos solidarumo korpusas“ ir „Erasmus+“ (jaunimo sritį) – Lietuvoje, informuoja, kad iki 2020 m. vasario 5 d. 13.00 val. (Lietuvos laiku) priimamos paraiškos projektų finansavimui.

Kokių paraiškų laukiama?

Programa „Erasmus+“ 

Jaunimo mainai. Remiami jaunų žmonių grupių iš skirtingų šalių susitikimai bendrai veiklai.

Mainų metu turėtų būti tobulinamos jaunų žmonių kompetencijos, taikant neformaliojo ugdymo metodus: dirbant grupėse, per sportines veiklas, kūrybines dirbtuves, taikant vaidmenų žaidimus ar simuliacijas ir kt. Labai svarbu, kad jauni žmonės būtų įtraukti į veiklas viso projekto metu ir dalyvautų pasiruošimo, įgyvendinimo ir įvertinimo stadijose, patys aktyviai prisidėtų įgyvendinant išsikeltus tikslus. Šiuo metu itin laukiamos projektų, susijusių su ekologija, kritinio mąstymo stiprinimu, skaitmeninio raštingumo vystymu, darbu su skaitmeniniais įrankiais<...>