JTBA ekspertų atranka

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programas – „Erasmus+“ jaunimo sritį ir „Europos solidarumo korpusą“ – Lietuvoje, skelbia ekspertų atranką decentralizuotų jaunimo srities projektų paraiškoms vertinti 2020 m.

Projektų paraiškos vertinamos tris kartus per metus, po kiekvieno paraiškų teikimo termino. Paraiškų įvertinimui, vertinimų konsolidavimui ir galimiems paraiškų pervertinimams skiriamas mėnesio trukmės laikotarpis. Ekspertų darbas yra apmokamas. Vieno projekto preliminari vertinimo išvados kaina nuo 17,00 Eur iki 60,00 Eur.

Teikti paraiškas galima iki 2020 m. vasario 14 d. 

Daugiau informacijos rasi čia.