Kaip tyrimai atrodo šiandien?

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 2018-2021 m. įgyvendina Europos
socialinio fondo lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime
stiprinimas“, kurio startas – savarankiškos, nesudėtingos tiriamosios
veiklos įgyvendinimo mokymai!

Projekto metu kuriami 4 pažangaus viešojo valdymo problemų sprendimų
pasiūlymai, kartu siekiama didinti LiJOT dalyvavimą viešajame valdyme,
stiprinti šį procesą bei užtikrinti organizacijos atstovavimo aktyvumą
ir kokybę. Šiuo metu vykdomas projektas padeda stiprinti LiJOT Narių ir
stebėtojų kompetencijas advokacijos, komunikacijos, tiriamosios veiklos
srityse. Projekto tęstinės veiklos leis užtikrinti nuolatinį narių
stiprinimą ir kokybišką jaunimo politikos sisteminių problemų sprendimą –
teigia LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas.

Šį savaitgalį įvyko pirmieji projekto mokymai, kurie skirti
susipažinti su praktine bei teorine tyrimų veikla, gerųjų bei blogųjų
atvejų pavyzdžiais, išvadų, strateginių siūlymų bei rekomendacijų
formulavimu.

Mokymuose dalyvavusi Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) atstovė K.
Rekštytė teigė, kad tai puiki proga bei prieiga visoms organizacijoms
tobulinti savo žinias ir resursus kaip kuo kokybiškiau atlikti tyrimus.
„Šie mokymai yra galimybė sužinoti kaip pasitikrinti dalykus, kuriuos
mes darome. Vykdomi tyrimai padėtų mums išsiaiškinti, kas yra
pagrindiniai komponentai, kuriuos mes turėtume labiau akcentuoti, norint
organizacijos narius pilnai įtraukti į veiklą bei organizacijos
gyvenimo būdą“ – teigia Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ atstovas E.
Danyla.

Organizacijų atstovų dar laukia daugiau mokymų susijusių su tiriamąja
veikla, komunikacija, lobizmu bei advokacija, o norėdami sužinoti
daugiau informacijos, pasiūlyti savo idėjas ar prisidėti prie projekto
veiklų, galite kreiptis į LiJOT biuro administratorę Gabrielę Dabulskytę
el. paštu lijot@lijot.lt arba tel. 8 5 279 1014.

Organizacijų atstovų dar laukia daugiau mokymų susijusių su tiriamąja veikla, komunikacija, lobizmu bei advokacija, o norėdami sužinoti daugiau informacijos, pasiūlyti savo idėjas ar prisidėti prie projekto veiklų, galite kreiptis į LiJOT biuro administratorę Gabrielę Dabulskytę el. paštu lijot@lijot.lt arba tel. 8 5 279 1014.

LiJOT informacija