Kviečiame registruotis LT-UA jaunimo mainų tarybos kontaktų užmezgimo mokymus “Develop2gether”

Lietuvos ir Ukrinos jaunimo mainų taryba (toliau – Taryba) kviečia Jus dalyvauti tarptautiniuose kontaktų užmezgimo mokymuose – seminare “Develop2gether”.

Lietuvių ir ukrainiečių jaunimo bendros veiklos per pastaruosius metus nuolat augo, atnešdamos prasmingą indėlį abiejų tautų tarpusavio santykiuose. Mes ir toliau siekiame remti įvairių jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų, institucijų (toliau – Organizacija) pastangas tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo srityje inicijuodami kontaktų užmezgimo renginius, skatinančius bendradarbiavimą bei kokybišką Lietuvos ir Ukrainos bendrų jaunimo projektų vykdymą

Pagrindiniai šių mokymų – seminaro tikslai:

 • naujos partnerystės tarp jaunų žmonių, Organizacijų ir institucijų kūrimas;
 • kokybiškų projektų iniciavimas, skatinant tarpkultūrinį mokymąsi, lygiavertę partnerystę, neformalų ugdymą, aktyvų jaunimo dalyvavimą, darbą tarptautinėje grupėje;
 • skatinti kūrybiškumą  ir novatoriškumą įgyvendinant projektus;
 • projektų vadybos įgūdžių formavimas: projekto kūrimas, partnerių paieška, paraiškų pildymas, biudžeto planavimas;
 • keitimasis patirtimi organizuojant tarptautinius jaunimo projektus.

Šis seminaras skirtas:

Organizacijų lyderiams ir/ ar nariams (jaunimo ir socialiniams darbuotojams, mokytojams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, nariams ir pan.);

Lietuva:

 • 16 ir daugiau metų asmenims, galintiems bendrauti anglų kalba;
 • dar nedalyvavusiems jokiuose Fondo rengtuose mokymuose;
 • ieškantiems partnerės Organizacijos Ukrainoje drauge įgyvendinti dvišalį jaunimo projektą.

Ukraina:

 • 18 ir daugiau metų asmenims, galintiems bendrauti anglų kalba;
 • dar nedalyvavusiems jokiuose Fondo rengtuose mokymuose;
 • ieškantiems partnerės Organizacijos Ukrainoje drauge įgyvendinti dvišalį jaunimo projektą.

Šio seminaro metu bus siekiama paskatinti Tarybos veikloje nedalyvavusius žmones, organizacijas pateikti projektą Tarybos organizuojamam konkursui, todėl šiame seminare negali dalyvauti organizacijos, kurių veikla (projektas) anksčiau buvo Tarybos finansuota.

Dalyvauti tarptautiniuose kontaktų užmezgimo mokymuose – seminare “Develop2gether” Lietuvoje yra kviečiama po 12 atstovų iš kiekvienos šalies. Kiekviena Organizacija gali būti atstovaujama 2 asmenų.

Seminaro kalba: anglų.

Data ir vieta: 2018 m. lapkričio 2-6 d. Lietuva.

Išlaidos: apgyvendinimo, maitinimo išlaidas finansuoja Taryba.

Atranka: reikia užpildyti dalyvio (anglų kalba) anketą čia iki š. m. spalio 10 d.

Atrinkti dalyviai bus informuojami iki š. m. spalio 20 d. (kartu bus atsiunčiama ir detali renginio programa).

Jei norėtumėte įgyvendinti tarptautinį jaunimo projektą, skirtą Lietuvos ir Ukrainos jaunimui, tačiau neturite partnerės Organizacijos Ukrainoje, neturite patirties ir pakankamai įgūdžių rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, šis seminaras skirtas būtent Jums!

Turite klausimų? Prašome kreiptis:

Lietuvoje: į Justiną Lukaševičiūtę el. paštu justina.lukaseviciute@jrd.lt arba telefonu (8 5) 246 1355;