Kviečiame teikti „Erasmus+“ jaunimo srities paraiškas 2019 m. balandžio 30 d. terminui

Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūra, administruojanti Europos Sąjungos programos
„Erasmus+“ jaunimo sritį Lietuvoje, informuoja, kad iki 2019 m. balandžio 30 d. 13.00 val. (Lietuvos laiku) priimamos paraiškos projektų finansavimui.

Prieš pildant paraišką, rekomenduojame susipažinti su ES programos „Erasmus+“ vadovu,
kuriame rasite išsamią informaciją apie galimas veiklas, reikalavimus
projektų turiniui ir viešinimui, projektų finansavimo taisykles.

Paraiškų formos

Paraiškų formas, skirtas 2019 m. balandžio 30 d. terminui, rasite https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

Paraiškos bus teikiamos elektroniniu formatu internete (popierinės paraiškos versijos pateikti nereikia).

Prisijungus pirmiausiai atsidarys „EU
Login“ (anksčiau vadintos „ECAS“) sistemos langas ir, jei jau esate
susikūrę prisijungimo slaptažodį, tereikės suvesti prisijungimo duomenis
ir pateksite į elektroninės paraiškos formos puslapį.

Jei jungiatės pirmą kartą, spauskite
„Create an acount“ (sukurti paskyrą), suveskite prašomus duomenis –
vardą, pavardę, el. pašto adresą ir t. t. Suvedus visą prašomą
informaciją, jūsų nurodytu el. pašto adresu gausite nuorodą, kurią
paspaudus patvirtinsite savo registraciją sistemoje.

Sėkmingai prisijungus atsidariusiame
lange matysite visus programos „Erasmus+“ aktyvius kvietimus teikti 
paraiškas bei paskelbtas elektronines paraiškos formas ir jų pateikimo
terminus.

Elektroninės paraiškų formos yra
pildomos interneto naršyklėje, todėl jums prireiks greito ir nuolatinio
interneto ryšio. Neprisijungę prie interneto dirbti su paraiškų formomis
negalėsite.

Projekto vykdytojas, koordinuojantis
projektą, visų partnerių vardu turi pateikti užpildytą elektroninę
paraiškos formą. Projekto partneriams nereikės pateikti jokių papildomų
paraiškų savo Nacionalinėms agentūroms.

Taip pat svarbu nepamiršti su paraiškos
forma pateikti projekto partnerių užpildytus ir pasirašytus mandatus,
sąžiningumo deklaraciją bei veiklos tvarkaraštį. Projekto partnerių
mandatų originalus reikės pristatyti Nacionalinei agentūrai, jeigu
projektas bus finansuotas.

Paraiškos lietuvių kalba

Paraiškos taip pat gali būti matomos
lietuvių kalba. Norėdami perjungti paraiškos kalbą į lietuvių, paraiškų
tinklapio viršuje, dešinėje, turite pasirinkti lietuvių.

Jeigu prieš tai paraišką pildėte anglų
kalba, naršyklė gali prisiminti ankstesnius nustatymus ir dėl to
paraiškos formą rodys dviem kalbomis. Iš naujo įkelkite tą patį puslapį
ir problema bus išspręsta.

Kyla klausimų?

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės į
koordinatorių, atsakingą už konkretų Programos veiksmą. Visų agentūros
darbuotojų kontaktus rasite čia.

Dėl konsultacijų JTBA biure rekomenduojame iš anksto susitarti telefonu ar el. paštu.