Kviečiame teikti paraiškas 2019 m. jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 31 d. iki vasario 25 d. 16 val.
priimamos paraiškos 2019 m. jaunimo iniciatyvų projektams iš Šiaulių
miesto savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti.

Paraiška turi atitikti Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo
konkurso nuostatus, patvirtintus 2019 m. sausio 30 d. Administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A-131 „Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų
finansavimo konkurso prioritetų ir nuostatų pavirtinimo“ ir bent vieną
iš 2019 metų Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo prioritetų.
2019 m jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo prioritetai:
1. Miesto įvaizdžio populiarinimas.
2. Jaunimo sąmoningumo, tolerancijos, pilietiškumo ugdymas ir savanorystės skatinimas.
3. Idėjos „Globalūs Šiauliai“ aktualizavimas.
4. Miesto jaunimui aktualių idėjų tęstinumas.
Didžiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti – 1500 Eur.
Projekto finansavimo intensyvumas – 90 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatus ir paraiškos formą galite rasti čia…

 PASTABA. Nauji 2019 metų Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo nuostatai ir dokumentų formos.

 PASTABA.
Dokumentus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamojo  9
langelyje (Trakų g. 40 / Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai)  prašome
pateikti iki 2019-02-25 d. 16 val.
Elektroniniu paštu, faksu ar kitaip, nei Konkurso skelbime nurodyta, pateiktos paraiškos nebus registruojamos ir vertinamos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 41)  59 63 03, el. p. dalia.vietiene@siauliai.lt

Kultūros skyriaus informacija
Tel. (8 41) 596 303