Kvietimas dalyvauti mokslinėje praktinėje konferencijoje „KODAS: JAUNIMAS“

Jaunimo padėtį nagrinėjantys įvairių sričių mokslininkai, su jaunimu dirbantys praktikai ir sprendimus priimantys politikai kviečiami teikti pranešimų santraukas jau ketvirtajai jaunimo tyrėjų tarpdalykinei mokslinei-praktinei konferencijai „KODAS: JAUNIMAS“.

Konferencijos tikslas – pristatyti įvairių sričių mokslinius jaunimo tyrimus, plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų dialogą rengiantis naujam Nacionalinės jaunimo politikos programavimo 2020-2029 metų laikotarpiui.

Jei jaunimas buvo tik viena iš jūsų tyrime dalyvavusių grupių,  galite pristatyti jaunimą lyginant su kitomis amžiaus grupėmis, todėl šis kvietimas gali būti aktualus ir nacionalinius tyrimus vykdantiems mokslininkams.

Konferencija vyks 2018 m. lapkričio 15 d.

Pranešimų santraukų laukiame iki rugsėjo 15 d.

 

Daugiau informacijos rasite čia:

Kvietimas dalyvauti konferencijoje

Reikalavimai pranešimų santraukoms

Jaunimo reikalų departamento informacija