Kvietimas į konferenciją „Skautai: vakar, šiandien, rytoj“

Lietuvos skautija kviečia dalyvauti Lietuvos valstybės ir Lietuvos skautų šimtmečiui skirtoje mokslinėje konferencijoje „Skautybė: vakar, šiandien, rytoj“, kurios globėjas – brolis JE LR Prezidentas Valdas Adamkus. Konferencija vyks 2018 m. spalio 5 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patalpose, Vilniuje.

Mokslinė konferencija skirta paminėti skautybės šimtmetį nagrinėjant įvairius skautybės aspektus ir pristatant juos platesnei visuomenei. Skautai mokslininkai ir praktikai skaitys mokslinius pranešimus apie skautų istoriją, skautų indėlį į Lietuvos visuomenę, pilietiškumo ugdymą, vertybinį ugdymą, patyriminį ugdymą, savanorystės psichologiją ir pan. Dalis konferencijos pranešimų paruošti remiantis 2018 m. liepą Tautinėje stovykloje „Laužų karta“ Rumšiškėse atliktu sociologiniu skautų tyrimu. Taip pat vyks pokalbiai su įžymiais skautais bei interaktyvūs užsiėmimai, kuriuos ves Studentų skautų organizacijos atstovai.

Į konferenciją kviečiami pedagogai, studentai, valstybės tarnautojai, esami ir potencialūs skautų vadovai bei viešosios politikos formuotojai. Pranešėjai bus suskirstyti sekcijomis į tris srautus: istorijos/pilietiškumo, suaugusiųjų savanorystės ir skautiškos metodikos elementų, dalyviai galės pasirinkti juos dominančias temas ir įsitraukti į diskusijas grupėse (žr. konferencijos programą).

Renginys nemokamas ir atviras visuomenei. Būtina registracija, nes vietų skaičius ribotas. Registruojantis organizatoriai prašo pasirinkti 3 sekcijas, kuriose dalyvausite. Visų sekcijų medžiaga bus pateikta konferencijos dalyviams specialiame leidinyje. Norintieji galės siekti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo.

 

Lietuvos skautija