Kvietimas teikti paraiškas Europos Solidarumo korpusui

Europos Solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti ir įgyvendinti visos Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus. Europos Solidarumo korpusas siekia skatinti ir stiprinti solidarumą, sanglaudą, demokratiją ir pilietiškumą Europoje.  Siekiant šių tikslų, Europos Solidarumo korpusas įgyvendina savanorystės, stažuočių ir darbo bei solidarumo projektų veiksmus.

Šiuo metu galima teikti paraiškas dėl dalyvavimo šiuose veiksmuose:

  • Savanorystės partnerystės;
  • Savanorystės projektai;
  • Savanorių komandos prioritetinėse srityse;
  • Stažuotės ir darbas;
  • Solidarumo projektai;
  • Kokybės standarto įvertinimas;

Kas gali dalyvauti?

  • Jauni žmonės

Europos Solidarumo korpuso savanorystės veiklose gali dalyvauti 18–30 m. jaunuoliai, gyvenantys ES įalyse arba partnerėse šalyse:

  • Buvusi…