Naujas žmogaus teisių stebėjimo portalas

Sukurtas naujas žmogaus teisių stebėjimo portalas www.stebekteises.ltTikslas – visuomenės informavimas žmogaus teisių srityje, remiantis naujausiais duomenimis bei žmogaus teisių švietimo vykdymas. Temos apie kurias rašoma – žmogaus teisės, lyčių lygybė ir nediskriminacija.

Žmogaus teisės – užtikrinamos Jungtinių Tautų Organizacijos priimtoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje (1948). Žmogaus teisių užtikrinimas yra vienas svarbiausių Europos Tarybos tikslų. Lietuvos piliečiai Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir jos protokoluose numatytas teises gali ginti Europos Žmogaus Teisių Teisme. Žmogaus teisės yra užtikrinamos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Portalas veikia savanoriškais pagrindais, todėl visus norinčius prisidėti kviečiame kreiptis info@stebekteises.lt.