Naujosios technologijos darbo su jaunimu srityje

VšĮ „Turing School“, geriau žinoma kaip „Turing Society“ yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti švietimo ir socialinėje srityse, ypatingą dėmesį skirianti IT mokslo populiarinimui ir IT mokomųjų veiklų organizavimui, įgyvendinanti novatoriškus projektus, vienijanti daugiau kaip 40 jauno amžiaus savanorių, siekianti ugdyti savo veiklų dalyvių kompetencijas per bendrųjų gebėjimų skatinimą, neformalią veiklą. 

Remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis, plėtojant skaitmeninį darbą su jaunimu yra aišku, kad greitai besikeičiančios technologijos ir skaitmeninio raštingumo įgūdžiai negali aplenkti darbo su jaunimu srities. Dažnu atveju šiandieninis jaunimas technologinėmis priemonėmis naudojasi žymiai efektyviau nei jaunimo darbuotojai. Siekiant gerinti jaunimo darbuotojų skaitmeninio darbo su jaunimu įgūdžius „Turing Society“ siekia išsiaiškinti skaitmeninių priemonių darbe su jaunimu naudojimo poreikį.

Užpildyk trumpą apklausą, kuri padės skaitmenizuoti darbą su jaunimu, taip gerinant šios srities patrauklumą bei funkcionalumą.

Anketą rasi