Nuvilnijo tradicinė „Žemaitiško smuikelio šventė“

zemaitisko smuikelio svente

Žemaitiško smuikelio šventė

Akmenės gamtos ir kultūros parke birželio 7 dieną. Saulės spinduliai, žaidžiantys pušyno medžių viršūnėse džiugino šventės dalyvius, atlikėjus ir žiūrovus, prasidedančia folkloro teatralizacija „Iš mažos gilės galingas ąžuolas išauga“.Čia susipynė visos kartos į vieną muzikalią darnią šeimą, kurią palaimino Akmenės parapijos kunigas R.Linkevičius. Tėvo vaidmenį atliko A.Rašimas, motinos – Rasa Reivytytė – Vasiliauskienė, sūnaus – Vaidas Praspaliauskas (Kelmės mažasis teatras).
Dalyvavo: Akmenės (vad. R.Šimkuvienė), Ventos (vad. D.Tenienė), Papilės (vad. D.Savickienė) folkloro kolektyvai savo dainomis primindami senąsias lietuviškąsias tradicijas, skambėjo Naujosios muzikos mokyklos orkestro (vadovas A.Norkus) atliekamos melodijos.
Kaip paukšteliai nuskambėjo birbynių vingriosios melodijos, vadovaujamos A.Gulbino ir V.Bogavičiaus. Žiūrovus linksmino susijungusios Akmenės rajono kapelos (vad. A.Lakačiauskas, L.Čeludis, L.Grigas, D.Leviškienė, A.Milius, A.Gulbinas, E.Narkuvienė).

Autentiškumu žavėjo tradicinių kanklių jungtinis ansamblis, vadovaujamas Loretos Rimkuvienės “Akmenėlė” (Naujosios Akmenės muzikos mokykla) ir Auksės Nainytės kolektyvas “Austėja” (Ventos muzikos mokykla).
Šventės metu iškelta trispalvė vėliava ir sugiedotas himnas – mūsų lietuvybės puoselėjimas.
Šokėjai džiugino savo jaunatvišku šėlmiškumu, vaikišku žavumu, moteriškumu ir santūrumu.
Čia dalyvavo merginų liaudiškų šokių kolektyvai (vad. B.Viktoravičiūtė, N.Milaševičienė – Akmenė, S.Gadžij), pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių kolektyvai (vad. B.Viktoravičiūtė, V.Krajinas – Joniškis), jaunučių liaudiškų šokių kolektyvai, vadovaujami B.Viktoravičiūtės, S.Paulavičinės iš Joniškio, Rimos Juškuvienės iš Papilės, vyresniojo amžiaus liaudiškų šokių kolektyvas „Alsa” (vad. Birutė Viktoravičiūtė) bei jaunimo liaudiškų šokių kolektyvai (vad. Birutė Viktoravičiūtė, S.Gadžij ir N.Milaševičienė – Akmenė).
Nuostabūs mažyliai savo šypsenomis užkrėtė žiūrovus skambiomis dainomis ir instrumentine muzika, kurią atliko Naujosios Akmenės muzikos mokyklos jaunučių  choras (vad. Romena Šimkuvienė), Akmenės muzikos mokyklos jaunučių choras (vad. Žydrūnė Kazlauskaitė), Akmenės muzikos mokyklos  jaunių choras (vad. Izolda Gulbinienė), Ventos muzikos mokyklos jaunučių choras „Čiulkinėlis“(vad. Donvina Savickienė), Ventos muzikos mokyklos jaunučių choras “Genumai“ (vad. Genovaitė Bučiuvienė, Raimondas Dievinas), Ventos muzikos mokyklos tautinių muzikos instrumentų orkestras (vad. ir dirigentė Minifreda Voronovienė).
Nuostabi balsų harmonija, subtilūs dirigentų mostai žavėjo chorinės muzikos mylėtojus. Čia skambėjo mišraus, jaunių ir jaunimo chorų dainos: „Mano kraštas“, „Šalis, kur Tave užaugino“ bei „Gimtinė“ su nuostabia soliste D.Palioniene. Kūrinius atliko – Naujosios Akmenės muzikos mokyklos choras “Šiaurės žiedas“ (vad. Meilutė Girskienė), Akmenės muzikos mokyklos jaunimo mišrus choras (vad. Izolda Gulbinienė), Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos mišrus jaunimo choras (vad. Regina Liaudanskienė), Naujosios Akmenės mišrus choras „ Cementininkas“ (vad. Meilutė Girskienė). 
Kad šventė būtų įdomesnė, spalvingesnė ir kokybiškesnė talkino jaunimas – savanoriai, vadovaujami A.Gričiutės. Jiems talkino taip pat Ventos „Belekoks“ ansamblis, vadovaujamas G.Bučiuvienės. 
Akmenės rajono mėgėjų kolektyvų koncerte, pagerbti žmonės, atidavę save kultūros puoselėjimui ir liaudiškai muzikai: P.Venckus, A.Pakeltienė, A.Norkienė, J.Nemeikša, Z.Valantiejus ir L.Borusas.
Šventės finalinis akcentas – draugiškai paleisti balionai su vedėjais (Z.Kelmickaitė ir V.Praspaliauskas) tarsi tąsa tarp „čia“ ir „ten“. Duoklė išėjusiems, pagarba savo tautiškumui ir jos puoselėjimui.
Gyvenimo ratas sukasi kaip ir mūsų likimas tirpsta laiko tėkmeje. Ir tik ateinančios kartos gali tai įprasminti ir garbinti protėvių dvasines galias, savomis rankomis.

Šventės vyr. režisierė Andrėja Gričiutė 
 
„Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams“
„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“
Europos pilieciams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *