Paversk idėjas produktais ar paslaugomis su „Inostartas“

Norint įgyvendinti inovatyvią idėją – vien tik ekspertų patarimų
neužtenka. Atsiranda poreikis ieškoti papildomų finansavimo šaltinių,
todėl startuoliai turi būti atviri įvairioms galimybėms. Jiems gali
padėti ne tik šeima, draugai, verslo angelai, privatūs investuotojai ar
bankai, bet ir valstybė. Tad jaunam verslui Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra (MITA) siūlo ES investicijų priemonę „InoStartas“.

Priemonė „Inostartas“ suteikia
galimybę kurti rinkai aktualius produktus. Pagal šią priemonę galima
įgyvendinti projektus, kurių vertė iki 49 000 Eur. Pradedant projekto
veiklas, galima gauti 30 proc. avansą. Tad inovacijoms kurti – „žalia“
šviesa!

Galima gauti finansavimą įvairioms
išlaidoms: tiek projekto vykdymo išlaidų paslaugoms, autoriniams
darbams,  tiek prekėms ir medžiagoms, kurios nėra ilgalaikis turtas,
taip pat projekto personalo darbo užmokesčiui bei mokslininko ar tyrėjo
įdarbinimui. Dalyvauti gali visos labai mažos, mažos, vidutinės įmonės
ir verslininkai.

Teikti paraiškas galima iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos rasi čia.

Šaltiniai: Eurodesk
Lietuva,

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.