Prisijunk prie LiJOT biuro komandos!

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti 68 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei regionines jaunimo organizacijų tarybas, ieško LiJOT biuro vadovo (-ės), kuris būtų atsakingas už sklandų biuro gyvenimą ir darbo organizavimą.

Pagrindinės užduotys:

  • Asistuoti vadovui ir koordinuoti biuro darbą, užtikrinti tinkamą biuro veiklos įgyvendinimą;
  • Sukurti ir vystyti darbuotojų bei savanorių įtraukimo ir išlaikymo programas;
  • Dalyvauti LiJOT valdybos posėdžiuose, juos protokoluoti. Pagal kompetenciją įgyvendinti posėdžių nutarimus arba jų įgyvendinimą deleguoti kitiems biuro darbuotojams;
  • Organizuoti vidinių LiJOT struktūrų susitikimus;
  • Rengti ir tvarkyti organizacijos dokumentaciją bei korespondenciją, laikantis raštvedybos ir archyvavimo taisyklių;
  • Sklandžios biuro veiklos užtikrinimas, kanceliarinių priemonių užsakymas ir pan.;
  • Projektų planavimas ir įgyvendinimas, prisidėjimas prie jau vykdomų projektų;
  • Įvairių procesų koordinavima…