Profesiniai mokymai kultūros vadybininkams

Registruokis į kultūros vadybos mokymus, kurie vyks nuo rugsėjo 4 d. Mokymai skirti pradedantiems kultūros vadybininkams norintiems įgyti kompetencijų kultūros projektų rengimo ir valdymo srityse. Jie truks 4 savaites.

Mokymų metu sužinosi, kaip rasti paskelbtus kultūros ir kūrybinių industrijų projektų konkursus, rengti ir teikti paraiškas, išmoksi apie pagrindinius projektų rengimo instrumentus, mokėsi suplanuoti ir kontroliuoti projekto biudžetą, pasirinkti tinkamas komunikacijos sklaidos priemones, sukurti efektyvią projekto vertinimo sistemą, projekto dokumentacijos tvarkymo pagrindų.

Mokymų programa registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Išduodamas oficialus Švietimo ir mokslo registro patvirtintas sertifikatas. Mokymo programą apmoka Lietuvos Darbo Birža, mokymosi metu yra galimybė gauti stipendiją. LDB finansavimą gali gauti šiuo metu nedirbantys ir nesimokantys bei Lietuvos darbo biržoje registruoti asmenys, neturintys darbo rinkos poreikių atitinkančios kvalifikacijos, nekvalifikuoti ar ilgalaikiai bedarbiai.

Posted in NAUJIENOS