Seminaras apie moterų įgalinimą politikoje ir versle

Seminaro „Engagement of Women in Politics and Entrepreneurship“ tikslas yra suburti jaunimo darbuotojus ir jaunimo lyderius, kurie domisi moterų įgalinimo politikoje ir versle tema tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmenimis. Taip siekiama skatinti tarptautinių projektų, susijusių su šia tema, įgyvendinimą.

Seminaro metu bus sukurta galimybė:

  • susipažinti su moterų situacija Libane;
  • diskutuoti, kas yra politinis ir socialinis įsitraukimas;
  • formuoti požiūrį į tai, koks yra / turėtų būti moters vaidmuo politikoje ir socialiniame versle;
  • susipažinti su gerosiomis praktikomis;
  • vystyti tarptautinių projektų moterų įgalinimo tema idėjas, kurti partnerystes. 

Seminaras skirtas tiesiogiai su jaunimu dirbantiems asmenims, kurie siekia ar norėtų siekti moterų įgalinimo politikoje bei socialiniame versle. Taip pat moterims, kurios jau aktyviai veikia minėtose sferose. Seminaras vyks 2019 m. rugsėjo 23–28 dienomis Libane.

Registruokis iki 2019 m. rugpjūčio 5 d.