Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskristasis stalas” išsirinko naują komandą

2019
m. sausio 16 dieną įvyko Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos
“Apskritasis stalas” visuotinis susirinkimas. Jo metu buvo renkami
ŠJOA AS valdžios organai bei atstovai į jaunimo reikalų tarybą.

 Valdybos pirmininku buvo išrinktas Justinas
Linksmutis Samuolis. Jis dėkojo jį palaikiusioms organizacijoms:
“Džiaugiuosi, kad organizacijų atstovai balsavo už mane ir kad nei vienam
nesukėliau abejonių dėl to, kad toliau galiu būti ŠJOA AS pirmininku.” ŠJOA
AS valdybos nariais buvo išrinkti Visvaldas Vaičiulis, Greta Limomtaitė,
Evelina Lemežytė ir Rūta Zubenaitė, tuo tarpu revizijos komisija – Vaidas
Rusys, Malik Agamalijev ir Arnoldas Aluzas. Taip pat nuo ŠJOA AS į jaunimo
reikalų tarybą buvo deleguoti Visvaldas Vaičiulis, Arnoldas Aluzas, Justinas
Linksmutis Samuolis, Vaidas Rusys, Malik Agamilijev, ir Rūta Zubenaitė.

Rūta
Zubenaitė, kuri buvo išrinkta į valdybą ir į jaunimo reikalų tarybą, teigė:
“Jei nebūčiau dirbusi,  dalyvavusi
renginiuose, tiek, kiek dabar pasiekiau, tikrai nebūčiau pasiekusi, džiaugiuosi
ir didžiuojuosi būdama ŠJOA AS valdyboje ir JRT bei galėdama atstovauti tokius
pat jaunus žmones kaip ir aš, tai didžiulis iššūkis, kurį stengsiuosi įvykdyti
kiek tik jėgos leis.” Ji taip pat paminėjo ŠJOA AS svarbą Šiauliams:
“Būtent ši organizacija sprendžia Šiaulių jaunimo problemas, pateikia jas
savivaldybei ir su ja bendradarbiauja.”

Taip
pat, visuotinio susirinkimo metu, tikrosios narės statusą įgijo asociacija
“Civis Aktivus”. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis
stalas“ – skėtinė jaunimo organizacija, įkurta 1998 m., yra viena pirmųjų
jaunimo regioninių tarybų, vienijančių jaunimo organizacijas miesto lygmeniu.
Šiuo metu ŠJOA AS vienija 15 jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.
Taip pat asociacija yra Šiaulių miesto vietos veiklos grupės viena iš steigėjų.
ŠJOA AS pagrindinis tikslas atstovauti jaunų žmonių poreikius vietos ir
nacionaliniu lygmeniu, vienyti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas,
formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu.