ŠIAULIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA „APSKRITASIS STALAS“ ATSINAUJINO

Vasario 8 d.
įvykusios nuotolinės Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis
stalas“ eilinės ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu buvo pristatyta asociacijos
veiklos ataskaita už 2020 m. ir naujuoju organizacijos primininku išrinktas
Mindaugas Laurinaitis.

Taip pat išrinkti
nauji valdybos nariai: Fausta Roznytė, Rusnė Globytė, Mindaugas Valantinas, Roberta
Stonkutė.

Į Šiaulių miesto
savivaldybės reikalų tarybą išrinkti 2 nauji jaunimo atstovai – Mindaugas
Valantinas ir Ieva Šukytė.

Asociacijos
Revizijos komisijos nariais išrinkti Malik Agamalijev, Ieva Grušaitė ir
Žygimantas Ruškys.

Vieni iš pagrindinių
naujai išrinkto Pirmininko ir Valdybos tikslų – per 2021 m. atkurti sklandžią
organizacijos vidinę ir išorinę komunikaciją, sutelkti komandą bendrų projektų,
veiklų organizavimui.