Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras yra partneriai projekte „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai nuostatų formavimas“

Šiaurės Lietuvos kolegija kartu su Šiaulių jaunimo
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės
švietimo centru pradėjo įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamą projektą „Šiaulių apskrities jaunimo nepakantumo korupcijai
nuostatų formavimas“ Nr. 10.1.2 ESFA -K-917-02-0017.

Projekto tikslas – didinti Šiaurės Lietuvos regiono
16-29 metų jaunimo nepakantumą korupcijai įgalinant atpažinti korupcijos
rizikas politinės veiklos ir teisėkūros bei sveikatos priežiūros ir socialinės
apsaugos srityse ir keičiant jų nuostatas bei elgseną korupcinėse situacijose.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių apskrities 16-29
metų jaunimas. Projekte numatoma atlikti tyrimą “Jaunimo nuostatos ir
požiūris į korupciją bei antikorupcinis potencialas”, kuriuo siekiama  nustatyti jaunimo žinias, nuostatas ir
požiūrį į korupciją ir jos paplitimą viešojo valdymo srityse, jų patirtis
susiduriant su korupcijos atvejais bei įvertinti antikorupcinį potencialą.
Tyrimo pagrindu bus kuriamas neformalios ugdymo programos turinys.

Projekte numatoma įgyvendinti neformalaus ugdymo
programą “Korupcija jauno žmogaus gyvenime: raiška ir prevencija”,
kurios tikslas – plėtoti tikslinės grupės žinias apie korupcijos apraiškas
viešojo valdymo srityse, ugdyti gebėjimus atpažinti korupcijos atvejus bei
formuoti nepakantumo korupcijai nuostatas. Tikslinės grupės dalyvių mokysis
interaktyviuose seminaruose, kuriuose bus taikomas Forumo teatro metodas, kurio
pagrindas socialinis dalyvių aktyvumas. Projekto įgyvensimo laikotarpiu bus
įgyvendinamos 3 iniciatyvos: kūrybinės dirbtuvės-fotosesija „Aš nepakantus
korupcijai, o TU?“, orientavimosi varžybos, forumas “Kovok su korupcija
kol jaunas”. Į forumą numatoma pakviesti atstovus iš pilietinės
iniciatyvos “Baltosios pirštinės”, Jaunųjų medikų asociacijos, STT..
Forumo rezultatas – pasirašytas memorandumas, kuris įpareigoja  didesnį dėmesį skirti antikorupciniam jaunimo
švietimui ir pasiūlytų pilietinių iniciatyvų įgyvendinimui. Projektas skatina
savanorystę, projekto veiklose dirbs savanoriai, bus sudaryta savanorių grupė.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų.