Skelbiame atranką į tarptautinį pažintinį vizitą „Jaunimo įgalinimas ir įtraukimas į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą“ Vokietijoje

Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas),
vadovaudamasis susitarimu tarp Lietuvos ir Vokietijos Federacinės
Respublikos Brandenburgo žemės Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos
Jaunimo reikalų skyriaus, rengia atranką į pažintinį vizitą „Jaunimo
įgalinimas ir įtraukimas į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą“ vyksiantį
Vokietijoje. Renginyje kviečiami dalyvauti jaunimo reikalų
koordinatoriai, jaunimo politiką formuojančių institucijų atstovai,
savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariai, savivaldybių jaunimo
organizacijų tarybų atstovai.

Renginio vieta:  Vokietija ir Lietuva.

Renginio laikas:  2019 m. balandžio 1-5 d. (Vokietija) ir 2019 m. rugsėjo mėn. (Lietuva)

Seminaro dalyviai (atrankoje gali dalyvauti): jaunimo
reikalų koordinatoriai, jaunimo politiką formuojančių institucijų
atstovai, savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariai, savivaldybių
jaunimo organizacijų tarybų atstovai iš Lietuvos, Vokietijos.

Bus atrinkti 6 dalyviai. Su atrinktais
dalyviais bus sudaromos sutartys, kurių pagrindu dalyviai įsipareigos
dalyvauti abiejuose – 2019 m. balandžio 1-5 d. Vokietijoje ir 2019 m.
rugsėjo mėn. Lietuvoje – renginiuose. 

Renginio tikslas:
Susipažinti bei išanalizuoti priemones įgyvendinamas Vokietijoje ir
Lietuvoje, siekiant įtraukti ir įgalinti jaunimą dalyvauti politikos
formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

Uždaviniai:  

  • Susipažinti ir išanalizuoti abiejų šalių patirtis;
  • Sukurti pagalbinę priemonę, rekomendacijas jaunimo tarybų veiklai įgyvendinti;
  • Aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Daugiau informacijos apie renginį galite atsiųsti čia (vokiečių kalba), čia (lietuvių kalba).

Dalyvavimo išlaidos:
Renginio Vokietijoje metu tarptautinės kelionės Vilnius-Berlynas-Vilnius
išlaidas apmoka Departamentas. Veiklos Vokietijoje (įskaitant
apgyvendinimą, maitinimą, transportavimą šalies viduje pagal numatytą
darbotvarkę) išlaidas apmoka Vokietijos pusė. Renginio Lietuvoje metu
tarptautinės kelionės Berlynas-Vilnius-Berlynas išlaidas apmoka
Vokietijos pusė. Veiklos Lietuvoje (įskaitant apgyvendinimą, maitinimą,
transportavimą šalies viduje pagal numatytą darbotvarkę) išlaidas apmoka
Departamentas.

Kelionės iki Vilniaus išlaidas dengia siunčianti organizacija arba pats dalyvis.

Reikalavimai:

  • Amžius nuo 18 metų;
  • Atitikti renginio tikslinę grupę;
  • Būti motyvuotu ir turėti galimybę iš anksto ruoštis renginiui (t. y. atlikti paskirtas užduotis iki seminaro);
  • Domėtis ir gebėti diskutuoti renginio tema;
  • Turėti galimybę dalintis įgytomis žiniomis ir užtikrinti informacijos sklaidą.

Dalyvio anketą galite rasti čia: https://goo.gl/forms/vjvIUy52iuq02iXi1

Užpildytų dalyvių anketos priimamos iki 2019 m. kovo 11 d. (imtinai).

Kontaktai informacijai Justina Lukaševičiūtė, 8 683 63071, el.p.  justina.lukaseviciute@jrd.lt

Po paraiškų vertinimo atrankos
rezultatai bus skelbiami Departamento svetainėje (www.jrd.lt), atrinkti
dalyviai bus informuojami asmeniškai.

JRD informacija