Stipendija istorijos tyrėjams

Dalyvauk Vilniaus miesto savivaldybės konkurse istorijos tyrėjų stipendijai gauti ir puoselėk miesto tapatybę, domėkis ir tirk istoriją, siek istorinės patirties gyvybingumo. Stipendijos Vilniaus miesto istorijos tyrimams skiriamos vieną kartą per metus humanitarinių ir socialinių mokslų pakraipos mokslininkams ir (ar) tyrėjams.

2018 m. stipendijos bus skirtos istorinių dokumentų tyrimams Lietuvoje ir Lenkijoje, siekiant išsiaiškinti 1918–1920 m. laisvės kovotojų palaidojimo aplinkybes Antakalnio kapinėse, nustatyti kovotojų pavardes. Paraiškas gali teikti Lietuvos aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, mokslinių tyrimų centrų, mokslo ir studijų institucijų bei kitų istorijos tyrimų srityje veikiančių organizacijų mokslininkai ir (ar) tyrėjai bei tyrėjų organizacijos.

Teikti paraiškas galima iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos rasi čia.