Tapk Lietuvos korespondentu Europos žinių centre!

Jaunimo reikalų departamentas skelbia atranką tapti Lietuvos atstovu – korespondentu Europos žinių centre. O kas tai yra? Nacionaliniai korespondentai yra Europos žinių centro dalis. Jie teikia reikalingą, naujausią ir aktualią informaciją, apimančią jaunimo, jaunimo darbo ir jaunimo politikos nacionalinėje valstybėje temas. Korespondentų surinkta informacija analizuojama, ja dalijamasi su kitomis šalimis.

Europos žinių centro tinklas susitinka kartą per metus, kad aptartų tendencijas ir susitartų dėl pagrindinių krypčių ateinančiais metais. Susitikimų metu tinklas kartu su Europos jaunimo tyrėjais kuria bendrus projektus. Vykimo į susitikimus ir visas kitas su tuo susijusias (apgyvendinimo, maitinimo, kelionės šalies viduje, lėktuvo bilietų) išlaidas dengia susitikimo organizatoriai, kita korespondento veikla nėra papildomai apmokama.

Europos žinių centro korespondentas savo atstovavimo laikotarpiu Jaunimo reikalų departamentui pateikia jaunimo politikos apžvalgą (jos atnaujinimą) ir informaciją apie bendras tendencijas. Pirmoji užduotis korespondentui bus užpildyti ir pateikti i…