Tarptautiniai jaunimo debatai vokiečių kalba

Mokaisi vokiečių kalbos? Dalyvauk tarptautiniuose jaunimo debatuose! Juk debatų pagalba gali išmokti kompetentingai ir įtikinamai išreikšti savo nuomonę ir požiūrį. Projektas stiprina debatų kaip demokratijos instrumento vaidmenį bei skatina aktyvią daugiakalbystę. Dažniausios šio projekto debatų temos yra mokykla, jos kasdienybė, klausimai, susiję su pamatinėmis žmogaus ir pilietinėmis teisėmis, istorija bei Europa.

Tarptautiniuose jaunimo debatuose gali dalyvauti vokiečių kalbos besimokantys 10–12 klasių moksleiviai. Debatai vyksta vokiečių kalba. Dalyviai vertinami pagal keturis kriterijus: dalykinių žinių, išraiškos, gebėjimo įtikinti pašnekovą ir vesti pokalbį. Kalbos žinios atskirai nevertinamos. Nacionalinių finalų nugalėtojai dalyvaus tarptautiniame finale.

Mokyklos paraiškas 2018 / 2019 konkursiniams metams iki 2018 m. spalio 19 d. gali teikti Goethe‘s institutui el. paštu: rita.tyde@goethe.de

Daugiau informacijos rasi