Tyrimas apie jaunimo pasirengimą darbo rinkai

Verslumo ir ekonominio švietimo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ kartu su programa „Youth Empowered“ kviečia 5–12 klasių mokinius dalyvauti inicijuotame pasirengimo darbo rinkai tyrime. Tyrimo tikslas – išanalizuoti 13–23 metų amžiaus jaunuolių, besimokančių švietimo sistemoje, pasirengimo darbo rinkai lygį. 

Atsakyti į tyrimo klausimus užtruksi apie 10 minučių. Vaikai iki 15 m. amžiaus tyrimuose gali dalyvauti gavę tėvų / globėjų sutikimą. Rekomenduojama tyrimo anketą pildyti naudojant telefoną. Spausk čia tik tada kai būsi pasiruošęs užpildyti klausimyną, nes pakartotinis nuorodos atidarymas nėra galimas.